با ما تماس بگیرید

(Kontakta oss)

خدمات مشتریانِ ما به سؤالهای شما در مورد قانون تبعیض، قانون مرخصی والدین و مقرّرات دیگری که در رابطه با تبعیض وجود دارند پاسخ می دهند. ما دربارۀ نحوۀ کارکرد DO و این که برای نظارت بر یک پرونده چه چیزهایی لازم است به شما اطلاعات می دهیم و در صورت لزوم به مراجع بالاتر ارجاع می دهیم. در مقابل ما برای موارد تکی تصمیم گیری نمی کنیم.

تلفن

تلفن مرکزی (ممکن است به خدمات مشتریان وصل شود)
0046812020700
فاکس
0046812020800

ایمیل

do@do.se

آدرس

آدرس پستی

کارگزاری امور تبعیض DO
Box 4057
169 04 Solna

آدرس دیداری

Råsundavägen 18, Solna

اطلاعات در مورد چگونگی استفاده نهاد مبارزه با تبعیض از اطلاعات فردی و در مورد اصل علنیّت به زبان انگلیسی

Tillbaka till toppen