شکایت کردن

(Gör en anmälan)

از طریق فرم ما شکایت کنید

(Anmäl via vår blankett)

شما می توانید با استفاده از فرم شکایتی که می توانید پرینت کنید، پر کنید و بعد توسط نامه یا ایمیل به DO می فرستید شکایت کنید. این فرم فقط به زبان سوئدی موجود است.

فرم شکایت در اینجا موجود است (till anmälningsblanketten)

از طریق نامه شکایت کنید

(Anmäl genom att skriva ett brev)

شما همچنین می توانید از طریق نوشتن نامه که از طریق پست یا ایمیل می فرستید شکایت کنید. نامۀ شما باید حاوی نام، آدرس، شمارۀ تلفن، ایمیل خود شما و همین مشخصات در مورد طرف مقابل باشد. موضوع شکایت خود را تا حد امکان واضح بنویسید. شما باید پیش از هر چیزی اتّفاقی را که افتاده است، زمان وقوع آن، کسی که تبعیض کرده و فکر می کنید بر اساس کدام یک از مبانی تبعیض بوده است را بنویسید.

به همۀ زبان ها شکایت کنید

شما با همۀ زبانها می توانید برای ما شکایت بفرستید. ما این شکایات را به سوئدی ترجمه خواهیم کرد. در بیشتر موارد به زبان سوئدی پاسخ می دهیم.

شکایت شفاهی

(Muntlig anmälan)

اگر شما به هر دلیلی در نوشتن نامه یا پر کردن فرم شکایتِ ما مشکل دارید، می توانید شکایت خود را به صورت شفاهی یا به طور دیگری عنوان کنید.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. (Kontakta oss)

یک شکایت یک سند عمومی است

(En anmälan är en allmän handling)

زمانی که شکایتی به دست ما میرسد ثبت می شود و یک شمارۀ پرونده می گیرد. از آنجایی که DO یک سازمان است، شکایت شما یک سند عمومی خواهد شد. یعنی هر کسی حق دارد برای خواندن آن درخواست بدهد. با این وجود ما همیشه قبل از تحویل هر سندی حریم خصوصی را ارزیابی می کنیم. این می تواند به این معنی باشد که اطلاعات حساس را از سند حذف می کنیم.

کسی که تبعیض را گزارش می دهد توسط قانون در مقابل هر گونه مجازات و یا مقابله به مثلی حمایت می شود. مثلاً شاید کارفرمایی از فردی که گزارش کرده کار بیشتری بکشد. کسی که مورد مقابله به مثل قرار می گیرد باز هم می تواند آن را به ما گزارش دهد.

Tillbaka till toppen