Podnesite prijavu

(Göra en anmälan)

Prijavite pomoću našeg obrasca

(Anmäl via vår blankett)
Prijavu možete podnijeti uz pomoć našeg obrasca za prijavu koji ćete ispisati, popuniti i onda poslati DO-u običnom ili elektronskom poštom. Obrazac je sačinjen samo na švedskom jeziku.

Obrazac za prijavu (Till anmälningsblanketten)
Podnesite prijavu pismom

(Anmäl genom att skriva ett brev)
Prijavu možete formulirati i u pismu koje ćete poslati običnom ili elektronskom poštom. U pismu treba da napišete svoje ime, adresu, broj telefona, poželjna je i adresa elektronske pošte, te odgovarajuće podatke o osobi koju prijavljujete. Opišite što jasnije na šta se vaša prijava odnosi. Trebate prvenstveno navesti šta se desilo, ko je provodio diskriminaciju te s kojom ili s kojim osnovama za diskriminaciju bi se sve to, po vašem mišljenju, moglo dovesti u vezu.

Podnesite prijavu na bilo kojem jeziku

Prijavu nam možete podnijeti na bilo kojem jeziku. Prijavu ćemo u tom slučaju prevesti na švedski jezik. Naš odgovor ćete dobiti najčešće na švedskom jeziku.

Usmena prijava

(Muntlig anmälan)

Ukoliko vam je iz nekog razloga teško napisati pismo ili popuniti naš obrazac, prijavu možete podnijetu usmeno ili na neki drugi način.

Javite nam se za više informacija (Kontakta oss för mer information)

Prijava je javna isprava

Po primitku prijave ista se pod određenim brojem zavodi u protokol. Pošto je DO organ vlasti, prijava dobija svojstvo javne isprave. To znači da je prijava dostupna javnosti. Međutim, prije nego se takva isprava da na javni uvid, uvijek se prethodno cijeni da li se na istu odnose propisi o tajnosti podataka. To praktično znači da smo ponekad prinuđeni zacrniti osjetljive podatkle iz isprave.

Podnosilac prijave je zakonom zaštićen od kažnjavanja, tj. represalija. Tako imamo slučajeve da poslodavac podnosioca prijave optereti dodatnim poslovima i radnim zadacima. Osoba izložena represalijama može nam takav slučaj prijaviti.

 

Tillbaka till toppen