Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Innehåll A till Ö

Välj en bokstav för att se en lista av webbsidor som börjar på denna bokstav.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökresultat

 1. Act concerning the Equality Ombudsman
 2. Active measures
 3. Agera snabbt om du blivit missgynnad vid föräldraledighet
 4. Aktavuohta mijájn
 5. Aktiivia toimenpitoja ette ehkästä tiskrimineerinkiä
 6. Aktiiviset toimenpiteet syrjinnän ehkäisemiseksi
 7. Aktiivvalaš doaimmat vealaheami eastimii
 8. Aktiva åtgärder inom branscherna kultur, media och juridik
 9. Aktiva åtgärder inom bygg- och anläggningsbranschen
 10. Aktiva åtgärder inom hotell- och restaurangbranschen
 11. Aktiva åtgärder inom IT-branschen
 12. Aktiva åtgärder inom kommuner och regioner
 13. Aktiva åtgärder mot diskriminering i förskola och skola
 14. Aktiva åtgärder och lönekartläggningar
 15. Aktiva åtgärder som verktyg för det civila samhället
 16. Aktive Maßnahmen zum Schutz vor Diskriminierung
 17. Aktivni pasura palaj protekcia kataj diskriminacia
 18. Aktivni pasura palaj protekcija kataj diskriminacija
 19. Aktuellt
 20. Aktywne działania w celu przeciwdziałania dyskryminacji
 21. Almmuhus VÁ (DO)
 22. Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige – så kan avtalen genomföras
 23. Anmäl brister i arbetet med aktiva åtgärder
 24. Anmäl diskriminering
 25. Anmäl diskriminering
 26. Anmäl diskriminering (teckenspråk)
 27. Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet
 28. Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem
 29. Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd
 30. Anställd på skola i Västra Götaland skickade kränkande meddelanden till elev
 31. Anställd vid Helsingborgs kommun uttalade sig nedsättande om en mans etniska tillhörighet
 32. Använda do.se
 33. Användandet av oönskat pronomen diskriminering enligt DO
 34. Arbeta fortlöpande i fyra steg
 35. Arbete att motverka diskriminering likställs ofta med jämställdhetsarbete
 36. Arbete mot diskriminering viktigt på högskolor
 37. Arbetsförhållanden
 38. Arbetsförmedlingen dröjde med att utreda påtalade trakasserier
 39. Arbetsförmedlingen krävde att deltagare skulle äta griskött för att genomföra utbildning
 40. Arbetsförmedlingen valde bort sökande på grund av ålder vid en rekrytering
 41. Arbetsförmedling återkallade anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin för person som vägrade sälja lotter
 42. Arbetsförmedling återkallade anvisning till program på grund av utebliven handskakning
 43. Arbetsgivare
 44. Arbetsgivare avbröt provanställning av sjukskriven gravid kvinna
 45. Arbetsgivare avbröt provanställning när kvinna vabbade
 46. Arbetsgivare avbröt rekrytering när sökande berättade att han inte tar kvinnor i hand
 47. Arbetsgivare avbröt rekrytering vid graviditetsbesked
 48. Arbetsgivare drog tillbaka erbjudande om tjänst efter besked om graviditet
 49. Arbetsgivare får inte missgynna föräldralediga
 50. Arbetsgivare gav anställd sämre villkor
 51. Arbetsgivaren ansvarar för aktiva åtgärder
 52. Arbetsgivare nekade anställd fortbildning på grund av föräldraledighet
 53. Arbetsgivare nekade arbetssökande anställning för att hen inte var EU-medborgare
 54. Arbetsgivare omplacerade kvinna efter föräldraledighet
 55. Arbetsgivares arbete med lönekartläggning
 56. Arbetsgivare skickade kränkande sms
 57. Arbetsgivare ville inte återanställa arbetssökande med MS-diagnos
 58. Arbetsgivarroll när vårdtagare vill välja bort personal med utländsk bakgrund.
 59. Arbetsledare på skogsbolag använde kränkande och sexualiserat språk
 60. Arbetsledare utsatte medarbetare för ovälkomna förslag och kränkande kommentarer av sexuell natur
 61. Arbetslivet
 62. Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen
 63. Arbetsmarknadspolitisk verksamhet
 64. Arbetsrättsliga villkor vid upphandling
 65. Arbetssökande med huvudduk valdes bort i rekrytering
 66. Att färgas av Sverige
 67. Att motverka diskriminering av hbtqi-personer
 68. Att mötas inom hälso- och sjukvård
 69. Automatisk uteslutning av personer med autism och ADHD är diskriminering
 70. Automatisk uteslutning av personer med autismspektrumdiagnoser till domstol