Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Innehåll A till Ö

Välj en bokstav för att se en lista av ämne som börjar på denna bokstav.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökresultat

 1. Act concerning the Equality Ombudsman
 2. Active measures
 3. Agera snabbt om du blivit missgynnad vid föräldraledighet
 4. Aktavuohta mijájn
 5. Aktiivia toimenpitoja ette ehkästä tiskrimineerinkiä
 6. Aktiiviset toimenpiteet syrjinnän ehkäisemiseksi
 7. Aktiivvalaš doaimmat vealaheami eastimii
 8. Aktiva åtgärder inom branscherna kultur, media och juridik
 9. Aktiva åtgärder inom bygg- och anläggningsbranschen
 10. Aktiva åtgärder inom hotell- och restaurangbranschen
 11. Aktiva åtgärder inom IT-branschen
 12. Aktiva åtgärder inom kommuner och regioner
 13. Aktiva åtgärder mot diskriminering i förskola och skola
 14. Aktiva åtgärder och lönekartläggningar
 15. Aktiva åtgärder som verktyg för det civila samhället
 16. Aktive Maßnahmen zum Schutz vor Diskriminierung
 17. Aktivni pasura palaj protekcia kataj diskriminacia
 18. Aktivni pasura palaj protekcija kataj diskriminacija
 19. Aktuellt
 20. Aktywne działania w celu przeciwdziałania dyskryminacji
 21. Almmuhus VÁ (DO)
 22. Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige – så kan avtalen genomföras
 23. Anmäl diskriminering
 24. Anmäl diskriminering
 25. Anmäl diskriminering (teckenspråk)
 26. Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem
 27. Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd
 28. Anställd på skola i Västra Götaland skickade kränkande meddelanden till elev
 29. Anställd vid Helsingborgs kommun uttalade sig nedsättande om en mans etniska tillhörighet
 30. Använda do.se
 31. Användandet av oönskat pronomen diskriminering enligt DO
 32. Arbeta fortlöpande i fyra steg
 33. Arbete att motverka diskriminering likställs ofta med jämställdhetsarbete
 34. Arbete mot diskriminering viktigt på högskolor
 35. Arbetsförhållanden
 36. Arbetsförmedlingen dröjde med att utreda påtalade trakasserier
 37. Arbetsförmedlingen krävde att deltagare skulle äta griskött för att genomföra utbildning
 38. Arbetsförmedlingen valde bort sökande på grund av ålder vid en rekrytering
 39. Arbetsförmedling återkallade anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin för person som vägrade sälja lotter
 40. Arbetsförmedling återkallade anvisning till program på grund av utebliven handskakning
 41. Arbetsgivare
 42. Arbetsgivare avbröt rekrytering när sökande berättade att han inte tar kvinnor i hand
 43. Arbetsgivare drog tillbaka erbjudande om tjänst efter besked om graviditet
 44. Arbetsgivare får inte missgynna föräldralediga
 45. Arbetsgivare gav anställd sämre villkor
 46. Arbetsgivaren ansvarar för aktiva åtgärder
 47. Arbetsgivare nekade anställd fortbildning på grund av föräldraledighet
 48. Arbetsgivare nekade arbetssökande anställning för att hen inte var EU-medborgare
 49. Arbetsgivares arbete med lönekartläggning
 50. Arbetsgivare skickade kränkande sms
 51. Arbetsgivare ville inte återanställa arbetssökande med MS-diagnos
 52. Arbetsgivarroll när vårdtagare vill välja bort personal med utländsk bakgrund.
 53. Arbetsledare på skogsbolag använde kränkande och sexualiserat språk
 54. Arbetsledare utsatte medarbetare för ovälkomna förslag och kränkande kommentarer av sexuell natur
 55. Arbetslivet
 56. Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen
 57. Arbetsmarknadspolitisk verksamhet
 58. Arbetsrättsliga villkor vid upphandling
 59. Arbetssökande med huvudduk valdes bort i rekrytering
 60. Att färgas av Sverige
 61. Att motverka diskriminering av hbtqi-personer
 62. Att mötas inom hälso- och sjukvård
 63. Automatisk uteslutning av personer med autism och ADHD är diskriminering