Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Innehåll A till Ö

Här hittar du alla sidor på webbplatsen sorterade i bokstavsordning.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Act concerning the Equality Ombudsman
 2. Active measures
 3. Agera snabbt om du blivit missgynnad vid föräldraledighet
 4. Aktiivia toimenpitoja ette ehkästä tiskrimineerinkiä
 5. Aktiiviset toimenpiteet syrjinnän ehkäisemiseksi
 6. Aktiva åtgärder inom branscherna kultur, media och juridik
 7. Aktiva åtgärder inom bygg- och anläggningsbranschen
 8. Aktiva åtgärder inom hotell- och restaurangbranschen
 9. Aktiva åtgärder inom IT-branschen
 10. Aktiva åtgärder inom kommuner och regioner
 11. Aktiva åtgärder mot diskriminering i förskola och skola
 12. Aktiva åtgärder och lönekartläggningar
 13. Aktiva åtgärder som verktyg för det civila samhället
 14. Aktive Maßnahmen zum Schutz vor Diskriminierung
 15. Aktivni pasura palaj protekcia kataj diskriminacia
 16. Aktivni pasura palaj protekcija kataj diskriminacija
 17. Aktuellt
 18. Aktywne działania w celu przeciwdziałania dyskryminacji
 19. Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige – så kan avtalen genomföras
 20. Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem
 21. Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd
 22. Anställd på skola i Västra Götaland skickade kränkande meddelanden till elev
 23. Anställd vid Helsingborgs kommun uttalade sig nedsättande om en mans etniska tillhörighet
 24. Använda do.se
 25. Arbeta fortlöpande i fyra steg
 26. Arbete att motverka diskriminering likställs ofta med jämställdhetsarbete
 27. Arbete mot diskriminering viktigt på högskolor
 28. Arbetsförhållanden
 29. Arbetsförmedlingen dröjde med att utreda påtalade trakasserier
 30. Arbetsförmedlingen krävde att deltagare skulle äta griskött för att genomföra utbildning
 31. Arbetsförmedlingen valde bort sökande på grund av ålder vid en rekrytering
 32. Arbetsförmedling återkallade anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin för person som vägrade sälja lotter
 33. Arbetsförmedling återkallade anvisning till program på grund av utebliven handskakning
 34. Arbetsgivare
 35. Arbetsgivare avbröt rekrytering när sökande berättade att han inte tar kvinnor i hand
 36. Arbetsgivare får inte missgynna föräldralediga
 37. Arbetsgivare gav anställd sämre villkor
 38. Arbetsgivaren ansvarar för aktiva åtgärder
 39. Arbetsgivare nekade anställd fortbildning på grund av föräldraledighet
 40. Arbetsgivares arbete med lönekartläggning
 41. Arbetsgivare skickade kränkande sms
 42. Arbetsgivare ville inte återanställa arbetssökande med MS-diagnos
 43. Arbetsgivarroll när vårdtagare vill välja bort personal med utländsk bakgrund.
 44. Arbetsledare på skogsbolag använde kränkande och sexualiserat språk
 45. Arbetsledare utsatte medarbetare för ovälkomna förslag och kränkande kommentarer av sexuell natur
 46. Arbetsliv, bostad och socialtjänst
 47. Arbetslivet
 48. Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen
 49. Arbetsmarknadspolitisk verksamhet
 50. Arbetsrättsliga villkor vid upphandling
 51. Arbetssökande med huvudduk valdes bort i rekrytering
 52. Att färgas av Sverige
 53. Att motverka diskriminering av hbtqi-personer
 54. Att mötas inom hälso- och sjukvård
 55. Automatisk uteslutning av personer med autism och ADHD är diskriminering