Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Innehåll A till Ö

Välj en bokstav för att se en lista av webbsidor som börjar på denna bokstav.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökresultat

 1. Act concerning the Equality Ombudsman
 2. Active measures
 3. Agera snabbt om du blivit missgynnad vid föräldraledighet
 4. Aktavuohta mijájn
 5. Aktiivia toimenpitoja ette ehkästä tiskrimineerinkiä
 6. Aktiiviset toimenpiteet syrjinnän ehkäisemiseksi
 7. Aktiivvalaš doaimmat vealaheami eastimii
 8. Aktiva åtgärder inom branscherna kultur, media och juridik
 9. Aktiva åtgärder inom bygg- och anläggningsbranschen
 10. Aktiva åtgärder inom hotell- och restaurangbranschen
 11. Aktiva åtgärder inom IT-branschen
 12. Aktiva åtgärder inom kommuner och regioner
 13. Aktiva åtgärder mot diskriminering i förskola och skola
 14. Aktiva åtgärder och lönekartläggningar
 15. Aktiva åtgärder som verktyg för det civila samhället
 16. Aktive Maßnahmen zum Schutz vor Diskriminierung
 17. Aktivni pasura palaj protekcia kataj diskriminacia
 18. Aktivni pasura palaj protekcija kataj diskriminacija
 19. Aktuellt
 20. Aktywne działania w celu przeciwdziałania dyskryminacji
 21. Alla tiders föräldraskap - ett stärkt skydd för barns familjeliv
 22. Almmuhus VÁ (DO)
 23. Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige – så kan avtalen genomföras
 24. Anmäl brister i arbetet med aktiva åtgärder
 25. Anmäl diskriminering
 26. Anmäl diskriminering
 27. Anmäl diskriminering (teckenspråk)
 28. Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet
 29. Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem
 30. Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd
 31. Anställd på skola i Västra Götaland skickade kränkande meddelanden till elev
 32. Anställd vid Helsingborgs kommun uttalade sig nedsättande om en mans etniska tillhörighet
 33. Använda do.se
 34. Användandet av oönskat pronomen diskriminering enligt DO
 35. Arbeta fortlöpande i fyra steg
 36. Arbete att motverka diskriminering likställs ofta med jämställdhetsarbete
 37. Arbete mot diskriminering viktigt på högskolor
 38. Arbetsförhållanden
 39. Arbetsförmedlingen dröjde med att utreda påtalade trakasserier
 40. Arbetsförmedlingen krävde att deltagare skulle äta griskött för att genomföra utbildning
 41. Arbetsförmedlingen valde bort sökande på grund av ålder vid en rekrytering
 42. Arbetsförmedling återkallade anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin för person som vägrade sälja lotter
 43. Arbetsförmedling återkallade anvisning till program på grund av utebliven handskakning
 44. Arbetsgivare
 45. Arbetsgivare avbröt provanställning av sjukskriven gravid kvinna
 46. Arbetsgivare avbröt provanställning när kvinna vabbade
 47. Arbetsgivare avbröt rekrytering när sökande berättade att han inte tar kvinnor i hand
 48. Arbetsgivare avbröt rekrytering vid graviditetsbesked
 49. Arbetsgivare drog tillbaka erbjudande om tjänst efter besked om graviditet
 50. Arbetsgivare får inte missgynna föräldralediga
 51. Arbetsgivare gav anställd sämre villkor
 52. Arbetsgivaren ansvarar för aktiva åtgärder
 53. Arbetsgivare nekade anställd fortbildning på grund av föräldraledighet
 54. Arbetsgivare nekade arbetssökande anställning för att hen inte var EU-medborgare
 55. Arbetsgivare omplacerade kvinna efter föräldraledighet
 56. Arbetsgivares arbete med lönekartläggning
 57. Arbetsgivare skickade kränkande sms
 58. Arbetsgivare ville inte återanställa arbetssökande med MS-diagnos
 59. Arbetsgivarroll när vårdtagare vill välja bort personal med utländsk bakgrund.
 60. Arbetsledare på skogsbolag använde kränkande och sexualiserat språk
 61. Arbetsledare utsatte medarbetare för ovälkomna förslag och kränkande kommentarer av sexuell natur
 62. Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen
 63. Arbetsmarknadspolitisk verksamhet
 64. Arbetsrättsliga villkor vid upphandling
 65. Arbetssökande med huvudduk valdes bort i rekrytering
 66. Att färgas av Sverige
 67. Att motverka diskriminering av hbtqi-personer
 68. Att mötas inom hälso- och sjukvård
 69. Automatisk uteslutning av personer med autism och ADHD är diskriminering
 70. Automatisk uteslutning av personer med autismspektrumdiagnoser till domstol
Till toppen