Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Innehåll A till Ö

Välj en bokstav för att se en lista av webbsidor som börjar på denna bokstav.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökresultat

 1. Act concerning the Equality Ombudsman
 2. Active measures
 3. Agera snabbt om du blivit missgynnad vid föräldraledighet
 4. AI och mänskliga rättigheter - fokus för MR-kommissariens möte
 5. Aktavuohta mijájn
 6. Aktiivia toimenpitoja ette ehkästä tiskrimineerinkiä
 7. Aktiiviset toimenpiteet syrjinnän ehkäisemiseksi
 8. Aktiivvalaš doaimmat vealaheami eastimii
 9. Aktiva åtgärder inom branscherna kultur, media och juridik
 10. Aktiva åtgärder inom bygg- och anläggningsbranschen
 11. Aktiva åtgärder inom hotell- och restaurangbranschen
 12. Aktiva åtgärder inom IT-branschen
 13. Aktiva åtgärder inom kommuner och regioner
 14. Aktiva åtgärder mot diskriminering i förskola och skola
 15. Aktiva åtgärder och lönekartläggningar
 16. Aktiva åtgärder som verktyg för det civila samhället
 17. Aktive Maßnahmen zum Schutz vor Diskriminierung
 18. Aktivni pasura palaj protekcia kataj diskriminacia
 19. Aktivni pasura palaj protekcija kataj diskriminacija
 20. Aktywne działania w celu przeciwdziałania dyskryminacji
 21. Alla tiders föräldraskap - ett stärkt skydd för barns familjeliv
 22. Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid
 23. Almmuhus VÁ (DO)
 24. Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige – så kan avtalen genomföras
 25. Anmäl brister i arbetet med aktiva åtgärder
 26. Anmäl diskriminering
 27. Anmäl diskriminering
 28. Anmäl diskriminering (teckenspråk)
 29. Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet
 30. Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem
 31. Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd
 32. Anställd på skola i Västra Götaland skickade kränkande meddelanden till elev
 33. Anställd vid Helsingborgs kommun uttalade sig nedsättande om en mans etniska tillhörighet
 34. Använda do.se
 35. Användandet av oönskat pronomen diskriminering enligt DO
 36. Arbeta fortlöpande i fyra steg
 37. Arbete att motverka diskriminering likställs ofta med jämställdhetsarbete
 38. Arbete mot diskriminering viktigt på högskolor
 39. Arbetsförhållanden
 40. Arbetsförmedlingen dröjde med att utreda påtalade trakasserier
 41. Arbetsförmedlingen krävde att deltagare skulle äta griskött för att genomföra utbildning
 42. Arbetsförmedlingen valde bort sökande på grund av ålder vid en rekrytering
 43. Arbetsförmedling återkallade anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin för person som vägrade sälja lotter
 44. Arbetsförmedling återkallade anvisning till program på grund av utebliven handskakning
 45. Arbetsgivare
 46. Arbetsgivare avbröt provanställning av sjukskriven gravid kvinna
 47. Arbetsgivare avbröt provanställning när kvinna vabbade
 48. Arbetsgivare avbröt rekrytering av gravid kvinna
 49. Arbetsgivare avbröt rekrytering när sökande berättade att han inte tar kvinnor i hand
 50. Arbetsgivare avbröt rekrytering vid graviditetsbesked
 51. Arbetsgivare drog tillbaka erbjudande om tjänst efter besked om graviditet
 52. Arbetsgivare får inte missgynna föräldralediga
 53. Arbetsgivare gav anställd sämre villkor
 54. Arbetsgivaren ansvarar för aktiva åtgärder
 55. Arbetsgivare nekade anställd fortbildning på grund av föräldraledighet
 56. Arbetsgivare nekade arbetssökande anställning för att hen inte var EU-medborgare
 57. Arbetsgivare omplacerade kvinna efter föräldraledighet
 58. Arbetsgivares arbete med lönekartläggning
 59. Arbetsgivare skickade kränkande sms
 60. Arbetsgivare ville inte återanställa arbetssökande med MS-diagnos
 61. Arbetsgivarroll när vårdtagare vill välja bort personal med utländsk bakgrund.
 62. Arbetsledare på skogsbolag använde kränkande och sexualiserat språk
 63. Arbetsledare utsatte medarbetare för ovälkomna förslag och kränkande kommentarer av sexuell natur
 64. Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen
 65. Arbetsmarknadspolitisk verksamhet
 66. Arbetsrättsliga villkor vid upphandling
 67. Arbetssökande med huvudduk valdes bort i rekrytering
 68. Att färgas av Sverige
 69. Att motverka diskriminering av hbtqi-personer
 70. Att mötas inom hälso- och sjukvård
 71. Automatisk uteslutning av personer med autism och ADHD är diskriminering
 72. Automatisk uteslutning av personer med autismspektrumdiagnoser till domstol
Till toppen