Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tillgänglighetsredogörelse för E-utbildning studenters rätt i högskolan

Den här sidan beskriver hur webbplatsen e-utbildning.do.se/hogskolan uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister i tillgängligheten till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen "Studenters rätt i högskolan" har mycket hög tillgänglighet, men det finns delar som inte är helt tillgängliga.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Det gör du via ett formulär på do.se som du öppnar genom att klicka på tillgänglighetssymbolen med titeln Rapportera tillgänglighetsproblem. Tillgänglighetssymbolen visas alltid i sidans högerkant på dator och längst ner på skärmen i mobil. Symbolen är synlig på alla sidor på do.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är på grund av tillgänglighetsbrister delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testar webbplatsen

Vi gör dagligen interna kontroller av webbplatsen med hjälp av kvalitetsverktyget Siteimprove.

En tillgänglighetskonsult gör oberoende granskningar av webbplatsen.

Oskäligt betungande anpassning

DO åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för denna webbplats då den under 2023 kommer att vidareutvecklas på en ny webbplattform.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 maj 2023
Till toppen