Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Innehåll A till Ö

Välj en bokstav för att se en lista av webbsidor som börjar på denna bokstav.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökresultat

  1. Act concerning the Equality Ombudsman
  2. Active measures
  3. Affisch till elever - Ingen får diskriminera dig i skolan
  4. Agera snabbt om du blivit missgynnad vid föräldraledighet
  5. AI och mänskliga rättigheter - fokus för MR-kommissariens möte
  6. AI och risker för diskriminering i arbetslivet
  7. Aktavuohta mijájn
  8. Aktiivia toimenpitoja ette ehkästä tiskrimineerinkiä
  9. Aktiiviset toimenpiteet syrjinnän ehkäisemiseksi
  10. Aktiivvalaš doaimmat vealaheami eastimii
  11. Aktiva åtgärder inom branscherna kultur, media och juridik
  12. Aktiva åtgärder inom bygg- och anläggningsbranschen
  13. Aktiva åtgärder inom hotell- och restaurangbranschen
  14. Aktiva åtgärder inom IT-branschen
  15. Aktiva åtgärder inom kommuner och regioner
  16. Aktiva åtgärder mot diskriminering i förskola och skola
  17. Aktiva åtgärder och lönekartläggningar
  18. Aktiva åtgärder som verktyg för det civila samhället
  19. Aktive Maßnahmen zum Schutz vor Diskriminierung
  20. Aktivni pasura palaj protekcia kataj diskriminacia
  21. Aktivni pasura palaj protekcija kataj diskriminacija
  22. Aktywne działania w celu przeciwdziałania dyskryminacji
  23. Alla tiders föräldraskap - ett stärkt skydd för barns familjeliv
  24. Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid
  25. Almmuhus VÁ (DO)
  26. Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige – så kan avtalen genomföras
  27. Anmäl brister i arbetet med aktiva åtgärder
  28. Anmäl diskriminering
  29. Anmäl diskriminering
  30. Anmäl diskriminering (teckenspråk)
  31. Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet
  32. Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem
  33. Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd
  34. Anställd på skola i Västra Götaland skickade kränkande meddelanden till elev
  35. Anställd vid Helsingborgs kommun uttalade sig nedsättande om en mans etniska tillhörighet
  36. Använda do.se
  37. Användandet av oönskat pronomen diskriminering enligt DO
  38. Arbeta fortlöpande i fyra steg
  39. Arbete att motverka diskriminering likställs ofta med jämställdhetsarbete
  40. Arbete mot diskriminering viktigt på högskolor
  41. Arbetsförhållanden
  42. Arbetsförmedlingen dröjde med att utreda påtalade trakasserier
  43. Arbetsförmedlingen krävde att deltagare skulle äta griskött för att genomföra utbildning
  44. Arbetsförmedlingen valde bort sökande på grund av ålder vid en rekrytering
  45. Arbetsförmedling återkallade anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin för person som vägrade sälja lotter
  46. Arbetsförmedling återkallade anvisning till program på grund av utebliven handskakning
  47. Arbetsgivare
  48. Arbetsgivare avbröt provanställning av sjukskriven gravid kvinna
  49. Arbetsgivare avbröt provanställning när kvinna vabbade
  50. Arbetsgivare avbröt rekrytering av gravid kvinna
  51. Arbetsgivare avbröt rekrytering när sökande berättade att han inte tar kvinnor i hand
  52. Arbetsgivare avbröt rekrytering vid graviditetsbesked
  53. Arbetsgivare drog tillbaka erbjudande om tjänst efter besked om graviditet
  54. Arbetsgivare får inte missgynna föräldralediga
  55. Arbetsgivare gav anställd sämre villkor
  56. Arbetsgivaren ansvarar för aktiva åtgärder
  57. Arbetsgivare nekade anställd fortbildning på grund av föräldraledighet
  58. Arbetsgivare nekade arbetssökande anställning för att hen inte var EU-medborgare
  59. Arbetsgivare omplacerade kvinna efter föräldraledighet
  60. Arbetsgivares arbete med lönekartläggning
  61. Arbetsgivare skickade kränkande sms
  62. Arbetsgivare sållade bort gravid kvinna
  63. Arbetsgivare ville inte återanställa arbetssökande med MS-diagnos
  64. Arbetsgivarroll när vårdtagare vill välja bort personal med utländsk bakgrund.
  65. Arbetsledare på skogsbolag använde kränkande och sexualiserat språk
  66. Arbetsledare utsatte medarbetare för ovälkomna förslag och kränkande kommentarer av sexuell natur
  67. Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen
  68. Arbetsmarknadspolitisk verksamhet
  69. Arbetsrättsliga villkor vid upphandling
  70. Arbetssökande med huvudduk valdes bort i rekrytering
  71. Att färgas av Sverige
  72. Att motverka diskriminering av hbtqi-personer
  73. Att mötas inom hälso- och sjukvård
  74. Automatisk uteslutning av personer med autism och ADHD är diskriminering
  75. Automatisk uteslutning av personer med autismspektrumdiagnoser till domstol
Till toppen