Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tillgänglighetsredogörelse för do.se

Den här sidan beskriver hur webbplatsen do.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister i tillgängligheten till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen har mycket hög tillgänglighet, men det finns delar som inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Det gör du via ett formulär som du öppnar genom att klicka på tillgänglighetssymbolen med titeln Rapportera tillgänglighetsproblem. Tillgänglighetssymbolen visas alltid i sidans högerkant på dator och längst ner på skärmen i mobil. Symbolen är synlig på alla sidor på do.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Ett antal problem finns i webbplattformen SiteVision och som därför måste åtgärdas av Sitevision själva. Datum för korrigering av dessa problem är därför okänt.

Hur vi testar webbplatsen

Vi gör dagligen interna kontroller av do.se med hjälp av kvalitetsverktyget Siteimprove samt årliga oberoende tillgänglighetsgranskningar med hjälp av tillgänglighetskonsult.

Den senaste granskningen med hjälp av tillgänglighetskonsult gjordes i oktober 2021.

Innehåll som inte är tillgängligt

 Problem

 • Det saknas är semantisk information till den länk som är vald.

Exempel

Innehåll A-Ö

Åtgärd

 • Detta är en problem i Sitevision-plattformen och kan endast åtgärdas av Sitevision. DO har rapporterat in problemet.

Problem

 • Det går inte nå informationen om den aktuella sidan bland de länkar som låter användaren stega bland sidorna som innehåller sökresultatet. Använd attributet role=”link” till detta.
 • Rubriken "Avgränsa din sökning" ska vara markerad som en underrubrik H2.
 • Det finns ett antal länkar som låter användaren tabba sig fram i de sidor som innehåller sökresultatet (1, 2, 3). Det saknas semantisk information om vilken länk som är den aktiva sidan.
 • Det går inte att tabba sig till den aktiva sökresultat­sidan med hjälp av tangentbordet i länkarna till de olika sidorna med sökresultat (1, 2, 3).
 • Länkarna till fler sökresultatsidor har mindre bra länktexter (Föregående, 1, 2, 3 ... Nästa).

Exempelsida

Åtgärd

 • Detta är en problem i Sitevision-plattformen och kan endast åtgärdas av Sitevision. DO har rapporterat in problemet.

Problem

 • När ”Tillbaka till toppen” aktiveras, flyttas inte tangentbordsfokus till något fokuserbart element alldeles i början av sidan.

Exempel

 • Funktionen ligger på samtliga sidor på do.se

Åtgärd

 • Detta är en problem i Sitevision-plattformen och kan endast åtgärdas av Sitevision. DO har rapporterat in problemet.

Problem

 •  Det saknas en språkmarkering i sidans länkar för respektive språk.

Exempel

 • Webbkarta

Åtgärd

 • Detta är en problem i Sitevision-plattformen och kan endast åtgärdas av Sitevision. DO har rapporterat in problemet.

 Problem

 • 404-sidans länk ”Gör en sökning” saknar WAI ARIA rollen ”search”.

Exempel

Åtgärd

 • Detta är en problem i Sitevision-plattformen och kan endast åtgärdas av Sitevision. DO har rapporterat in problemet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 9 november 2023