Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Använda do.se

Här hittar du information om DO:s officiella webbplats och hur du använder webbplatsen på bästa sätt.

Webbplatsen vänder sig till dig som vill veta mer om diskriminering. Du kanske har hamnat i en situation där någon blivit utsatt för diskriminering och vill veta vad som gäller enligt diskrimineringslagen. Du hittar också information om förbudet mot att missgynna föräldralediga.

do.se vänder sig också till ansvariga på arbetsplatser, högskolor, förskolor och skolor samt verksamhetsansvariga för varor, tjänster och bostäder. Andra stora målgrupper är civila samhället, branschorganisationer, myndigheter och antidiskrimineringsbyråer. På webbplatsen finns information och stöd som kan användas i arbetet för att förebygga diskriminering i samhället.

Hitta på webbplatsen

  • Sidorna under Diskriminering beskriver vad diskriminering är enligt diskrimineringslagen. Vi förklarar och ger exempel. Här finns också information om hur du gör en anmälan om diskriminering.
  • Sidorna under Arbetsgivare beskriver arbetsgivares ansvar för aktiva åtgärder mot diskriminering och hur de ska arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering.
  • Sidorna under Förskola, skola, högskola beskriver skolans ansvar för aktiva åtgärder i verksamheten och hur de ska arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering.
  • Under Kunskap, stöd och vägledning finns vanliga frågor och svar, stödmaterial, publikationer. Dessutom hittar du DO:s tillsynsbeslut som ger vägledning för tillämpning av reglerna i lagen. Du hittar även olika domar som är tillämpningen av lagarna i stämningar, förlikningar och domar.

Innehåll A-Ö

På sidan Innehåll A-Ö hittar du länkar till alla sidor på webbplatsen ordnade i bokstavsordning.

Webbkarta

På sidan Webbkarta visas länkar till alla sidor i webbplatsens informationsstruktur.

Söka information

Webbplatsen har två sökfunktioner. Via ikonen högst upp på alla sidor kan du söka information på hela webbplatsen. Det finns även möjlighet att söka bland tillsynsbeslut, stämningar, överenskommelser/förlikningar och domar på sidan Tillsynsbeslut och domar.

Anpassad för mobil och surfplatta

För att du enkelt ska kunnat använda webbplatsen i mobil och surfplatta är den byggd med följsam eller så kallad responsiv webbdesign. Det innebär att webbplatsen anpassar sig utifrån skärmens storlek.

Utskrifter

Du kan skriva ut sidor från webbplatsen genom att använda din webbläsares inbyggda funktion för utskrift eller klicka på utskriftsikonen som finns längst ner på alla sidor.

Information på andra språk

Vissa delar av webbplatsen med grundläggande information finns på fler språk än svenska. Du når informationen via länkarna Choose language och Teckenspråk i sidhuvudet högst upp på alla sidor.

Om kakor (cookies)

Kakorna på webbplatsen sparar ingen personlig information om dig som besökare, till exempel e-post eller namn. Vi använder kakor främst för att kunna förbättra din upplevelse på do.se.

Synpunkter

Om du har synpunkter eller frågor om webbplatsen så kan du kontakta webbredaktionen via e-post.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 7 november 2023