Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Innehåll A till Ö

Välj en bokstav för att se en lista av webbsidor som börjar på denna bokstav.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökresultat

 1. VAB för vårdåtgärder i skolan, Delbetänkande av VAB-utredningen
 2. Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna
 3. Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd
 4. Vad avses med begreppet ”arbetsgivare”?
 5. Vad betyder åtgärder som "skäligen kan krävas"?
 6. Vad du som hyresvärd kan göra för att förebygga diskriminering
 7. Vad gäller för bristande tillgänglighet i butiker?
 8. Vad gäller om trakasserierna utförs till exempel av en kund, patient eller brukare?
 9. Vad gör DO?
 10. Vad händer när du anmält?
 11. Vad innebär aktiva åtgärder för en utbildningsanordnare?
 12. Vad innebär att ett sexuellt beteende är "ovälkommet"?
 13. Vad innebär att utbildningsanordnare ska dokumentera arbetet med aktiva åtgärder?
 14. Vad innebär den ”undersökning” som ska genomföras i arbetet med aktiva åtgärder?
 15. Vad innebär kravet på att dokumentera aktiva åtgärder?
 16. Vad kan hända om arbetsgivare eller utbildningsanordnare inte följer kraven på aktiva åtgärder?
 17. Vad kan jag anmäla till DO?
 18. Vad kan jag göra om jag blir sexuellt trakasserad på jobbet?
 19. Vad kan jag göra om jag blir utsatt för sexuella trakasserier av en kollega?
 20. Vad måste arbetsgivare göra för att förbättra tillgängligheten?
 21. Vad ska arbetsgivare dokumentera i arbetet med lönekartläggning?
 22. Vad ska arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder omfatta?
 23. Vad ska högskolans arbete med aktiva åtgärder omfatta?
 24. Vad ska jag som arbetsgivare tänka på när det gäller föräldralediga?
 25. Vad ska skolan och förskolan göra för aktiva åtgärder?
 26. Vad är aktiva åtgärder?
 27. Vad är bristande tillgänglighet?
 28. Vad är diskriminering?
 29. Vad är diskriminering? (lättläst)
 30. Vakter i butik höll kvar och visiterade kund
 31. Váldde aktavuođa minguin
 32. Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande
 33. Varför heter DO Diskrimineringsombudsmannen och inte till exempel Diskrimineringsombudet?
 34. Varför regleras sexuella trakasserier i olika lagar?
 35. Varför ska vi arbeta med aktiva åtgärder?
 36. Varför skriver ni inte om förbudet mot diskriminering av deltidsarbetande och arbetstagare med tidsbegränsad anställning?
 37. Var kan man bli diskriminerad (lättläst)
 38. Varor, tjänster och bostäder
 39. Var ska jag vända mig om jag blivit utsatt för diskriminering och vill ha upprättelse?
 40. VD på elbolag tafsade på kvinna under julfest
 41. Vem kan jag kontakta för att få tips om hur vi ska förbättra tillgängligheten?
 42. Vi behöver mer effektiva och avskräckande sanktioner
 43. Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning
 44. Vidta kunskapshöjande åtgärder om afrofobi
 45. Viktigt steg för stärkt diskrimineringsskydd i EU
 46. Viktigt synliggöra risker för diskriminering vid användande av AI
 47. Vilja, förstå och kunna
 48. Vilka arbetsgivare måste dokumentera arbetet med aktiva åtgärder?
 49. Vilka krav kan jag ställa på tillgänglighet när jag ska resa?
 50. Vilka krav ställer lagen på att förbättra tillgängligheten i en skola eller högskola?
 51. Vilka måste följa förbudet att missgynna föräldralediga?
 52. Vilka regler gäller om det är en chef som utsätter någon för sexuella trakasserier?
 53. Vilka regler gäller om sexuella trakasserier sker mellan två kollegor?
 54. Vilka skyddas av missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen?
 55. Vilka är diskrimineringsgrunderna?
 56. Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet
 57. Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag
 58. Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet
 59. Visselblåsa till DO
 60. Viss kompletterande nationell reglering för utfärdande av digitala covid-bevis
 61. Vistelseförbud på allmän plats och vissa andra platser
 62. Vård av en närstående som är svårt sjuk
 63. Vårdbolag nekade gravid anställd att gå två halvdagsutbildningar
 64. Vårdcentral kunde inte boka tid med hörselskadad kvinna via texttelefoni
 65. Vårdcentral vägrade hjälpa samkönat par vid assisterad befruktning
 66. Vår demokrati – värd att värna varje dag
 67. Vårdens datajournalsystem ledde till problem för gravid som bytt juridiskt kön
 68. Vårdföretag nekade man praktikplats på grund av hans synnedsättning
 69. Vårdföretag ville inte anpassa stöd till kvinna som sökte sommarjobb
 70. Vår dialog med civilsamhället är viktig för individen
 71. Vårdmottagning medger diskriminering i samband med övervakat urinprov
 72. Vårdpersonal felkönade patienter i journalanteckningar
 73. Vårdpersonal felkönade patienter i journalanteckningar
 74. Vårt internationella arbete
 75. Vårt uppdrag
 76. Vägar till rättigheter - lokalt antidiskrimineringsarbete
 77. Väktare stoppade kvinna i butik för misstänkt snatteri
 78. Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – Nationell samordning och kommunernas ansvar
 79. Värnplikt och civilplikt
 80. Västra Götalandsregionen nedprioriterade akut sjukdomstillstånd
 81. Växthusmetoden (endast förbrukningsmaterial)
 82. Växthusmetoden - undersök risker på din arbetsplats