Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Innehåll A till Ö

Välj en bokstav för att se en lista av webbsidor som börjar på denna bokstav.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökresultat

 1. Undersök, åtgärda och utbilda
 2. Unescos Rekommendation rörande utbildning för internationell förståelse, samarbete och fred samt utbildning och mänskliga rättigheter och grundläggande friheter
 3. Uniformspolicy som förbjuder religiösa kläder
 4. Universitet hade ålderskriteriet "under 35 år" för tilldelning av stipendier
 5. Universitets begränsade students tillgång till undervisning
 6. Universitet skickade bara ut information om att söka forskningsmedel till kvinnor
 7. Universitets rutiner granskas i samband med att anställd upplevt trakasserier
 8. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända för praktik 2016–2018
 9. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018
 10. Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription
 11. Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer
 12. Upphandlingar
 13. Upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:128)
 14. Upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:68)
 15. Upplevelser av diskriminering
 16. Uppsala läns landsting nekade inseminationsbehandling till kvinna i samkönat par
 17. Uppsägningen ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen
 18. Usmjeravanje i potpora od strane drugih aktera
 19. Utbildning och övrig kompetensutveckling
 20. Uthyrning av bostäder utan diskriminering
 21. Utkastet till lagrådsremiss: Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende
 22. Utkast till delar av Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021–2027
 23. Utkast till lagrådsremiss Stärkt skydd mot diskriminering i skolan
 24. Utkast till lagrådsremiss Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen
 25. Utredningens förslag en mycket viktig förstärkning av skyddet mot diskriminering
 26. Utveckla arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans
 27. Utvecklad guide hjälper arbetsgivare med arbetet att förebygga diskriminering
 28. Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk
 29. Utvärdering av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
 30. Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel
 31. Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel
 32. Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel 2