Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Innehåll A till Ö

Välj en bokstav för att se en lista av webbsidor som börjar på denna bokstav.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökresultat

 1. Lagar - förbud mot diskriminering och missgynnande
 2. Lagen om anställningsskydds reglering rörande rätten att avbryta arbetstagares anställning vid 67 års ålder
 3. Lagen om Diskrimineringsombudsmannen
 4. Lagen om DO, diskrimineringslagen och familjeledighetslagarna
 5. Lagen om ledighet för närståendevård
 6. Lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl
 7. Láidesteapmi ja doarjja eará doaimmaheddjiin
 8. Landsting anställde inte barnmorska som krävde samvetsfrihet
 9. Landsting ställde olika krav på samkönat par och heterosexuellt par vid inseminationsbehandlingar
 10. Landsting svårt att tillgodose tolkbehov till personer som talar teckenspråk
 11. Lantmäteriet lever upp till diskrimineringslagens krav på lönekartläggning
 12. Ledarhundar
 13. Ledar- och assistanshundförares skydd enligt diskrimineringslagen
 14. Ledar- och assistanshundförares skydd enligt diskrimineringslagen
 15. Lediga tjänster
 16. Ledighet vid sjukdom eller olycksfall inom familjen
 17. Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck
 18. Linjebuss nekade man som använder rullstol att åka med
 19. Liseberg ändrar sitt beslut
 20. Living conditions for persons with intersex variation
 21. Livsmedelsverkets vägledning om hundar och andra husdjur
 22. Livsvillkor för personer med intersexvariation
 23. Lyssna och anpassa
 24. Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor
 25. Långsiktigt arbete för att skydda fler
 26. Långtidsutredningens huvudbetänkande
 27. Lägesbeskrivning av situation för intersexpersoner
 28. Läkare bad kvinna att ta av sig huvudduk
 29. Läkare baserade sitt utlåtande på etnisk tillhörighet
 30. Läkare bemötte patient med fel pronomen
 31. Läkare ordinerade övervakat urinprov till flicka med ADHD-diagnos
 32. Läkares ordinering av övervakat urinprov diskriminering enligt DO
 33. Läkare upplevde repressalier efter att han anmält arbetsgivaren för trakasserier
 34. Läkare vägrade behandla kvinna som inte ville hälsa med handskakning
 35. Läkemedelsverket kallade inte kvinna med utländsk bakgrund till intervju
 36. Läkemedelsverkets förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2020:xx) om blodverksamhet med tillhörande konsekvensutredning
 37. Läkemedelsverkets förslag till nya föreskrifter om blodverksamhet med tillhörande konsekvensutredning
 38. Lärare hånade elev och ifrågasatte hennes val att bära huvudduk
 39. Lärare på skola vägrade att erkänna en elev som ickebinär
 40. Lärare utsatte elev för ovälkommen beröring och sexualiserat språk
 41. Lärare utsatte elev för sexuella trakasserier
 42. Lärare utsatte elev för sexuella trakasserier
 43. Lärare utsatte elev för sexuella trakasserier
 44. Lärare utsatte gymnasieelev för sexuella trakasserier under flera års tid
 45. Lärare utsatte gymnasieelev för sexuella trakasserier under flera års tid
 46. Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap
 47. Lärosäten brister i det förebyggande arbetet mot diskriminering
 48. Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer
 49. Lättläst
 50. Löner och andra anställningsvillkor