Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Innehåll A till Ö

Välj en bokstav för att se en lista av webbsidor som börjar på denna bokstav.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökresultat

 1. Kafé i Uppsala län nekade kvinnor inträde
 2. Kampen om tiden – mer tid till lärande
 3. Kan arbetsgivare kräva att anställda pratar svenska under arbetstid?
 4. Kan DO hjälpa mig med att få asyl eller uppehållstillstånd?
 5. Kan DO hjälpa mig om jag blivit utsatt för kränkande särbehandling eller mobbning?
 6. Kan en arbetsgivare kräva att en arbetstagare hälsar på ett viss sätt?
 7. Kan en flört vara sexuella trakasserier?
 8. Kan en hyresvärd ha olika kriterier för uthyrning av bostad?
 9. Kan jag anmäla diskriminerande eller kränkande reklam till DO?
 10. Kan jag anmäla ett kränkande inslag i TV/radio/tidning till DO?
 11. Kan jag anmäla hatbrott, hets mot folkgrupp eller förtal till DO?
 12. Kan jag anmäla till DO om en verksamhet brister när det gäller tillgänglighet?
 13. Kan jag anmäla till DO utan att mina föräldrar får veta?
 14. Kan jag göra min anmälan på annat språk än svenska?
 15. Kan kränkande inlägg på Facebook eller i en blogg vara diskriminering?
 16. Kan min arbetsgivare neka mig löneförhöjning för att jag har varit föräldraledig?
 17. Kansaliset minuriteetit ja minuriteettikielet
 18. Kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet
 19. Kan skämt med sexuella anspelningar vara sexuella trakasserier?
 20. Kan vi ha skolavslutning i kyrkan?
 21. Karaokebar krävde nykterhet av sällskap till kvinna med rullstol
 22. Karolinska institutet förbjöd tandläkarstudent att bära engångsärmar
 23. Karolinska sjukhusets agerande när anställd uppmärksammade pågående trakasserier
 24. Kartläggning av förekomsten av könsstereotyp och sexistisk reklam
 25. Kedjor av händelser
 26. Kêr jeg raporto paj diskriminacija
 27. Klarlagd identitet - Om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar
 28. Klarna Bank missgynnade kvinna efter föräldraledighet
 29. Klinik nekade transkvinna konsultation
 30. Klädpolicy innebar ett förbud mot att använda huvudduk, burka och niqab
 31. Kommentarsregler för DO:s sociala medier
 32. Kommun anpassade inte förskola för ett barn som använder rullstol
 33. Kommun anpassar inte stöd till sommarjobbare
 34. Kommun avslutade provanställning för kvinna som var gravid
 35. Kommun betalar ersättning för att ha dragit tillbaka erbjudande om sommarvikariat
 36. Kommun betalar ersättning för sexuella trakasserier på förskola
 37. Kommun betalar ersättning för överträdelse av repressalieförbudet
 38. Kommun betalar ersättning till elev för sexuella trakasserier
 39. Kommun drog tillbaka erbjudande om sommarvikariat
 40. Kommunen betalar ersättning till elev för sexuella trakasserier
 41. Kommunen betalar ersättning till förskolebarn efter överenskommelse
 42. Kommunen betalar ersättning till kvinna som nekades fortsatt arbete eftersom hon bär slöja
 43. Kommunen medger fel och betalar ersättning
 44. Kommunens agerande när praktikant påtalade upplevda trakasserier
 45. Kommunens krav på visst språk som modersmål ledde till besked om omplacering
 46. Kommunens språkpolicy syftade till uppmuntra anställda att kommunicera på svenska
 47. Kommunens åtgärder för att en elev med funktionsnedsättning skulle ha en trygg och strukturerad skolmiljö
 48. Kommunens åtgärder för tillgänglighet var inte tillräckliga
 49. Kommunens åtgärder för tillgänglighet var inte tillräckliga för elev
 50. Kommunens åtgärder mot sexuella trakasserier inte tillräckliga
 51. Kommunen väljer att ingå förlikning
 52. Kommunernas kunskap om diskrimineringslagen måste öka
 53. Kommun ersätter elev för sexuella trakasserier
 54. Kommun fastställde inte föräldraskap för den ena makan i ett samkönat föräldrapar
 55. Kommun förlängde inte beredskapsanställning när arbetstagaren fyllt 65 år
 56. Kommunikationssatsning för att förebygga diskriminering av personer med funktionsnedsättning
 57. Kommun i Småland utredde inte trakasserier mot elev
 58. Kommun meddelade kvinna att hon inte var aktuell för en utlyst tjänst eftersom hon var gravid
 59. Kommun nekade timanställd fortsatt arbete för att hon bär slöja
 60. Kommun placerade elev i svenska som andraspråk utan en individuell bedömning
 61. Kommun tog hänsyn till sökandens etniska tillhörighet vid tillsättning av chefstjänster
 62. Kommun tvångsomhändertog ett barn utan att utreda mammans föräldraförmåga
 63. Kommun vägrade att läsa upp beslut för en invånare som hade behov av upplästa beslut
 64. Kommun åtgärdade inte skolans bristfälliga rullstolsramper
 65. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång
 66. Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter
 67. Kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik
 68. Konferens om etnisk profilering
 69. Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem
 70. Konsultbolag avbröt provanställning i samband med graviditet
 71. Konsumentrapporten 2018
 72. Kontakta oss
 73. Kontaktirin amen
 74. Kontaktirin amen
 75. Kontakt z nami
 76. Kontinuerligt arbete med aktiva åtgärder i fyra steg
 77. Konzultaciake thaj žutimaske ofertura katar aver aktorura
 78. Konzultacijakê thaj aźutimaskê ofertura katar aver aktorura
 79. Krav i kollektivavtal uteslöt personer med funktionsnedsättning
 80. Krav mot kommun för sexuella trakasserier
 81. Krav på EU-medborgarskap en överträdelse av diskrimineringsförbudet
 82. Krav på extra slitagetillägg för hyresgäst med funktionsnedsättning
 83. Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap
 84. Krav på lön hindrade pensionär från att få bostad
 85. Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen
 86. Krav på utbildningsanordnare vid trakasserier och sexuella trakasserier
 87. Krav på ålder och kön i jobbannons
 88. Kriminalvården brister fortsatt i arbetet med lönekartläggning
 89. Kriminalvården brister i arbetet med lönekartläggning
 90. Krog anklagade sällskap för stöld och krävde att få visitera dem
 91. Krog avrådde personer som använder rullstol att boka bord
 92. Kronofogdemyndigheten brister i arbetet med lönekartläggning
 93. Kränkande bemötande vid besök på kriminalvårdsanstalt
 94. Kränkande lapp i matbutik
 95. Kränkande språkbruk i undervisningsmaterial
 96. Kränkande språkbruk under lektion i samhällsorientering
 97. Kultursamhället– utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun
 98. Kunskap, stöd och vägledning
 99. Kunskap om diskriminering som har samband med religion
 100. Kunskapsbrister om AI innebär risk för diskriminering
 101. Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd
 102. Kunskapslyft för barnets rättigheter
 103. Kvinna diskriminerades genom flygbolags uniformsregler
 104. Kvinna diskriminerades genom flygbolags uniformsregler
 105. Kvinna fick inte resa med assistanshund på flyg
 106. Kvinna i 50-årsålden fick besked att hon inte var aktuell för en tjänst - arbetsgivaren sökte personer runt 25-30 år
 107. Kvinna nekades fortsatt arbete på sportbar på grund av graviditet
 108. Kvinna nekades plats på kvinnojour när hon berättade att hon hade hiv
 109. Kvinna omplacerades efter föräldraledighet
 110. Kvinna sållades bort för ”fysiskt krävande” jobb
 111. Kvinna upplevde kränkande frågor vid anställningsintervju hos kommunen
 112. Kvinna upplevde sig trakasserad och kunde inte boka läkartid via texttelefoni
 113. Kvinna utsatt för sexuella trakasserier av chef efter sommarfest
 114. Kvinnor upplevde trakasserier från sin chef på friskvårdscenter
 115. Kön - en diskrimineringsgrund
 116. Könsdiskriminering när café sållade bort man som sökte arbete
 117. Könsidentitet eller könsuttryck - en diskrimineringsgrund
 118. Könsuppdelad undervisning på idrottsgymnasium
 119. Körskola nekade man körlektion
 120. Körskolas krav att genomföra utbildning på ryska var diskriminering