Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Innehåll A till Ö

Välj en bokstav för att se en lista av webbsidor som börjar på denna bokstav.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökresultat

 1. Idag ändrar DO begreppet anmälan till tips och klagomål
 2. Ideell organisation avbröt rekrytering efter besked om graviditet
 3. Idrottsförening i Malmö nekade kvinna träningspass för att hon bar huvudduk
 4. Idrottslärare utsatte två elever för sexuella trakasserier
 5. Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan
 6. I fokus: Rätten att inte diskrimineras – också i kristider
 7. Ilmmut vealaheami
 8. Ilmota tiskrimineerinki
 9. ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet
 10. ILO:s rapport IV (1) om lärlingsutbildningar
 11. ILO:s rapport VII (1) Upphävande av en konvention och tillbakadragande av fyra konventioner, ett protokoll och 18 rekommendationer
 12. ILO:s rapport VIII – föreslagen konvention och rekommendation för revidering av 15 internationella arbetsstandarder
 13. IMY inleder tillsyn mot DO
 14. I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning
 15. Informacia pa jek diskriminaciako bajo
 16. Informacija katar jek diskriminacijako bajo
 17. Informationsinsatser avseende bristande tillgänglighet
 18. Informationsinsatser om diskrimineringslagen och diskriminering av personer som använder ledar- eller assistanshund
 19. Informationsinsatser om elevers skydd mot diskriminering respektive kränkande behandling
 20. Informationssatsning mot sexuella trakasserier på arbetsmarknaden med anledning av #metoo
 21. Informationssatsning om trakasserier
 22. Information till dig som har gjort en anmälan till DO under perioden 10 maj-2 juni
 23. Införandet av en familjevecka påbörjas
 24. Införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som anpassad utbildning på gymnasial nivå
 25. Ingen får diskriminera dig i skolan
 26. Inkassobolag avslutade provanställning efter besked om graviditet
 27. Inkomstpensionstillägg
 28. Innehåll A-Ö
 29. Inredningsbutik i Stockholm sade upp anställd på grund av föräldraledighet
 30. Institutet för språk och folkminnens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken
 31. Instruktioner att diskriminera
 32. Inte diskriminering när internetbank nekade mobilt BankID
 33. Internetbank nekade kunder mobilt BankID
 34. IT-företag sade upp kvinna på grund av vård av sjukt barn