Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Innehåll A till Ö

Välj en bokstav för att se en lista av webbsidor som börjar på denna bokstav.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökresultat

 1. Hagitaan iyo taageero ka timaada kooxaha kale
 2. Handling of personal data and the principle of public access to official documents
 3. Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet
 4. Har inte DO i en remiss uttalat sig kritiskt mot ett förslag från regeringen om att införa krav på vaccinationsbevis?’
 5. Hbtqi i förskola och skola
 6. HBTQI-strategisk myndighet
 7. HD passar frågan om rätten till en domstolsprövning av rättighetskränkningar vidare till lagstiftaren
 8. Hemlig dataavläsning – utvärdering och permanent lagstiftning
 9. Hemställan med förslag till ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
 10. Historiens orättvisor mot romer upprepas - igen och igen
 11. Hotell avvisade gäster
 12. Hotell avvisade kvinnor med hänvisning till etnisk tillhörighet
 13. Hotellbolag som avvisade kvinnor erkänner diskriminering
 14. Hotellgäst blev avvisad när hon skulle äta frukost på morgonen
 15. Hotellpersonal ifrågasatte en gäst på grund av hennes etniska tillhörighet
 16. Hovrätten: Inte klarlagt att personal följde efter familj
 17. Hovrätten fastställer dom om föräldraskap
 18. Hovrätten ändrar tingsrättsdom om bristande tillgänglighet
 19. Hundra möjligheter att rekrytera utan att diskriminera
 20. Hur anmäler jag?
 21. Hur förändrades kraven på aktiva åtgärder 2017?
 22. Hur gör jag för att få information och statistik över anmälningar som kommit till DO?
 23. Hur gör jag för att ta del av en allmän handling hos DO?
 24. Hur långt i efterhand kan jag anmäla?
 25. Hur ofta ska aktiva åtgärder genomföras?
 26. Hur ska arbetsgivaren göra om någon annan än den utsatte (till exempel en kollega) uppmärksammar trakasserierna?
 27. Hyresvärdars krav på bostadssökande kan utgöra diskriminering – behov av stärkt lagstiftning
 28. Hyresvärd behandlade hyresgäster olika inför lägenhetsbyte
 29. Hyresvärd i Ulricehamn nekade man att hyra lägenhet
 30. Hyresvärd sa upp hyresgäst efter påtryckning från grannar
 31. Hyresvärd sa upp hyresgäst för hennes klädval
 32. Hyresvärds uthyrningskriterier var åldersdiskriminerande
 33. Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag
 34. Hälso- och sjukvård samt socialtjänst
 35. Högre avgift för assisterad befruktning till samkönade par
 36. Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning
 37. Högskola avbröt rekrytering med hänvisning till att anpassningsåtgärder inte var skäliga
 38. Högskolan ansvarar för aktiva åtgärder
 39. Högsta domstolen avslår DO:s ansökan om resning
 40. Hög tid att säkerställa skyddet mot diskriminering inom offentlig verksamhet
 41. Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem