Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Innehåll A till Ö

Välj en bokstav för att se en lista av webbsidor som börjar på denna bokstav.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökresultat

 1. Fem områden i högskolans aktiva åtgärder
 2. Filmer om bristande tillgänglighet
 3. Filmer om trakasserier
 4. Finansbolag betalar ersättning för avbruten rekrytering
 5. Finns det krav på att alla arbetsplatser måste ha en jämställdhetsplan?
 6. Finska
 7. Fler myndigheters arbete med lönekartläggning granskas
 8. Flygbolaget medger diskriminering när kvinna inte kunde ta med assistanshund
 9. Flytta över diskrimineringsmål inom arbetslivet till allmän domstol
 10. FN:s specialrapportör uppmanar Sverige till ökad dialog med religiösa samfund
 11. Forskning om diskriminering av muslimer i Sverige
 12. Forskningsrapport visar på risker för diskriminering i socialtjänsten
 13. Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet
 14. Forskningsöversikt om trakasserier inom arbetslivet och utbildning
 15. Fortsatta brister i Kriminalvårdens arbete med lönekartläggning
 16. Fortsatt ökning av antalet anmälningar till DO
 17. Framgång för DO i EU-domstolen
 18. Français (franska)
 19. Frågor och svar
 20. Frågor och svar för barn och unga
 21. Från plan till praktik
 22. Främja jämn könsfördelning
 23. Funktionsnedsättning - en diskrimineringsgrund
 24. Får en arbetsgivare förbjuda en anställd att bära religiös klädsel, till exempel huvudduk eller turban?
 25. Får en arbetsgivare neka mig anställning om det har samband med min funktionsnedsättning?
 26. Får en krog ha olika åldersgränser för kvinnor och män?
 27. Får frisörer ta olika priser beroende på kundens kön?
 28. Får lokaltrafiken/museet ta lägre avgifter för barn och pensionärer?
 29. Färjerederi erkänner diskriminering av kvinnor som nekades ombordstigning på färja
 30. Förbud inom bostadsområdet
 31. Förbud mot huvudduk och andra religiösa klädesplagg inte förenligt med diskrimineringslagen
 32. Förbud mot repressalier
 33. Fördjupa kunskapen om risker för diskriminering vid användandet av AI och annat automatiserat beslutsfattande inom arbetslivet
 34. Förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet – vad visar forskning?
 35. Förebygg diskriminering i arbetslivet
 36. Förebygg sexuella trakasserier med hjälp av två lagar
 37. Förekomst av diskriminering 2023
 38. Förekomst av diskriminering 2023 – Årlig rapport från Diskrimineringsombudsmannen
 39. Förening medger diskriminering efter graviditetsbesked
 40. Företag ersätter kvinna som utsattes för sexuella trakasserier efter sommarfest
 41. Företag ersätter tidigare praktikant för sexuella trakasserier
 42. Företag stäms för missgynnande i samband med föräldraledighet
 43. Förklara diskriminering för barn och elever
 44. Förlikning med verkstadsföretag som missgynnade föräldraledig
 45. Förskola, skola, högskola
 46. Förskolan och skolan ansvarar för aktiva åtgärder
 47. Förstärkt skydd för arbetstagare från 2 augusti
 48. Försäkringsbolag erkänner könsdiskriminering
 49. Försäkringskassan missgynnade föräldraledig
 50. Föräldralediga får inte missgynnas
 51. Föräldraledighet får inte vara ett hinder
 52. Föräldraledighetslagen
 53. Föräldraledig sjuksköterska missgynnandes inte vid lönerevision
 54. Föräldraskap och arbete