Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Innehåll A till Ö

Välj en bokstav för att se en lista av webbsidor som börjar på denna bokstav.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökresultat

 1. Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja
 2. Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen
 3. E-guide lönekartläggning
 4. E-guide Studenters rätt i högskolan
 5. E-handelsbolag betalar ersättning till kvinna för missgynnande enligt föräldraledighetslagen
 6. E-handelsbolag sa upp kvinna i samband med hennes föräldraledighet
 7. Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå
 8. Elever med funktionsnedsättning löper hög risk att diskrimineras i skolan – ny rapport från DO
 9. Elev med funktionsnedsättning utsatt för diskriminering – omfattande brister i skolas agerande
 10. Elev upplevde sig trakasserad hos skolsköterskan
 11. Elnätsbolag avslutade anställning vid graviditet
 12. Elnätsbolag ersätter konsult som inte fick förlängt uppdrag
 13. En annan möjlighet till särskilt stöd - reglering av kommunala resursskolor
 14. En arbetssökande berättar att hon väntar barn – måste jag anställa henne?
 15. En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering
 16. En dag för att uppmärksamma kampen mot islamofobi
 17. En föräldraledig jurist fick mycket lägre löneförhöjning än sina kolleger
 18. En gemensam angelägenhet
 19. En gemensam utbildning inom statsförvaltningen
 20. English (engelska)
 21. En inre marknad för digitala tjänster – ansvarsfördelning mellan myndigheter
 22. En kollega upplever sig sexuellt trakasserad av en annan kollega på en personalfest - behöver jag göra något som chef?
 23. En kvinna som erbjudits anställning fick inte tjänsten efter hon meddelat att hon var gravid
 24. En långsiktigt hållbar migrationspolitik
 25. En man upplevde sig missgynnad vid rekrytering
 26. En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn
 27. En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning
 28. En modell för att mäta och belöna progression inom sfi
 29. En moderniserad arbetsrätt
 30. En ny förordning om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder
 31. En ny lag om ordningsvakter m.m.
 32. En ny ordning för asylsökandes boende
 33. En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället
 34. En ny terroristbrottslag
 35. En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden
 36. En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen
 37. En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
 38. En robust personalförsörjning av det militära försvaret
 39. En sjukförsäkring anpassad efter individen
 40. En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet
 41. Enskildas skydd mot diskriminering vid kontakt med offentligt anställda
 42. En säker och tillgänglig statlig e-legitimation
 43. En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp
 44. En uppväxt fri från våld - En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn
 45. En utökad målgrupp för Allmänna arvsfonden
 46. En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål
 47. En vaktmästare på en högstadieskola utsatte en elev för en nedsättande kommentar
 48. En översyn av regleringen om frihets­berövande påföljder för unga
 49. Erbjudande om tjänst drogs tillbaka med hänvisning till huvudduk
 50. Ersättning om du blivit diskriminerad?
 51. Ersättning till brottsoffer
 52. Español (spanska)
 53. Etablering för fler - jämställda möjligheter till integration
 54. Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning
 55. Etnisk profilering
 56. Etnisk tillhörighet - en diskrimineringsgrund
 57. Ett enklare bilstöd (SOU 2023:81)
 58. Ett förbud mot rasistiska organisationer
 59. Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring
 60. Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering med mera
 61. Ett förhandsavgörande som kan medföra ett effektivare skydd mot diskriminering
 62. Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar
 63. Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar
 64. Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare
 65. Ett modernare socialförsäkringsskydd för gravida
 66. Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet
 67. Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen
 68. Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS)
 69. Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier
 70. Ett starkare straffrättsligt skydd – mot sexuella kränkningar, bedrägerier i vissa fall och brott med hatmotiv avseende kön
 71. Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans
 72. Ett stärkt och samlat skydd av välfärds­systemen
 73. Ett särskilt hedersbrott
 74. Ett utvidgat utreseförbud för barn
 75. Ett utökat skydd mot diskriminering
 76. Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten
 77. Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende
 78. EU-kommissionens förslag till direktiv om åtgärder för transparens i lönesättning med mera
 79. Europaparlamentets lagstiftningsresolution med förslag till rådets förordning om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet
 80. Europarådet uppmanar Sverige att utöka skyddet i diskrimineringslagen
 81. Europeiska kommissionens förslag om ett nytt direktiv om hållbarhetsrapportering (Corporate Sustainability Reporting Directive)
 82. Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om anpassningar av reglerna om utomobligatoriskt skadeståndsansvar vad gäller artificiell intelligens
 83. Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister
 84. Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om standarder för likabehandlingsorgan
 85. Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens
 86. Expertpanel rekommenderar ändring av diskrimineringslagen