Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Innehåll A till Ö

Välj en bokstav för att se en lista av webbsidor som börjar på denna bokstav.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökresultat

 1. Dags för vår konferens om jämlikhetsdata under Sveriges EU-ordförandeskap
 2. Delar av mönster
 3. Delredovisning lämnad till regeringen om diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning
 4. Dénoncez les discriminations
 5. Denuncie la discriminación
 6. Des mesures actives pour prévenir la discrimination
 7. Det finns behov av att anpassa svensk processrätt till EU-rättens krav på individens rätt till prövning av frågan om diskriminering skett
 8. Deutsch (tyska)
 9. Diededibme DO:aj
 10. Din guide mot diskriminering vid uthyrning av bostad
 11. Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering
 12. Direkt och indirekt diskriminering
 13. Disadvantaging a person on parental leave is prohibited
 14. Discrimination Act, 2008:567
 15. Discrimination against Romanies in Sweden
 16. Discrimination in working life
 17. Discrimination of national minorities in the education system
 18. Discrimination of the Sami
 19. Diskriminerande kollektivavtalskrav uppställs fortfarande av bemanningsföretag
 20. Diskriminerande krav på sysselsättning i kollektivavtal ändras
 21. Diskriminering
 22. Diskriminering av nationella minoriteter inom utbildningsväsendet
 23. Diskriminering av romer i Sverige
 24. Diskriminering av samer
 25. Diskriminering i arbetslivet (teckenspråk)
 26. Diskriminering inom andra samhällsområden (teckenspråk)
 27. Diskriminering inom arbetslivet
 28. Diskriminering inom fler samhällsområden
 29. Diskriminering inom utbildningsområdet
 30. Diskriminering inom utbildningsområdet (teckenspråk)
 31. Diskriminering i skolan – överläggning hos DO
 32. Diskriminering ledde till felbehandling
 33. Diskriminering när bank nekade kvinna provanställning
 34. Diskriminering när busschaufför utsatte resenär för trakasserier
 35. Diskriminering när butikspersonal följde efter familj
 36. Diskriminering när gravid arbetssökande sållades bort i rekryteringsprocess
 37. Diskriminering när gravid arbetssökande valdes bort
 38. Diskriminering när gravid konsult inte fick förlängt uppdrag
 39. Diskriminering när kommun drog tillbaka erbjudande om sommarvikariat
 40. Diskriminering när kommunen inte vidtog åtgärder för tillgänglighet
 41. Diskriminering när kommun nekade timanställd kvinna som bär slöja fortsatt arbete
 42. Diskriminering när krog avrådde personer som använder rullstol att boka bord
 43. Diskriminering när kvinna inte kunde resa med assistanshund på flyget
 44. Diskriminering när kvinnas provanställning avbröts
 45. Diskriminering när kvinnlig elev ombads att täcka sig
 46. Diskriminering när läkare bad kvinna att ta av sig huvudduk
 47. Diskriminering när man avvisades från tåg
 48. Diskriminering när musikstudio avbokade musiktjänst
 49. Diskriminering när personer som använder ledar- eller assistanshund avvisades
 50. Diskriminering när person med hiv nekades möte med sin socialsekreterare
 51. Diskriminering när provanställning avbröts vid graviditetsrelaterad frånvaro
 52. Diskriminering när restaurang vägrade servera kvinna med funktionsnedsättning
 53. Diskriminering när skola nekar koshermat
 54. Diskriminering när städföretag nekade 57-åring arbete
 55. Diskrimineringsförbud i olika delar av samhället
 56. Diskrimineringsgrunder
 57. Diskrimineringsgrunder (lättläst)
 58. Diskrimineringslagen
 59. Diskrimineringslagen behöver utvidgas
 60. Diskrimineringsombudsmannen i Almedalen 2022
 61. Diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder
 62. Diskriminering som har samband med flera grunder leder till ökad utsatthet
 63. Diskriminering som har samband med funktionsnedsättning i skolan
 64. Diskrimineringsskyddet stärks efter EU-dom
 65. Diskriminering vid tillhandahållande av hyresbostäder
 66. Diskriminierung anzeigen
 67. DO: Diskriminering att avbryta gravid kvinnas provanställning
 68. DO: Lönetransparensdirektivet positivt i flera delar men klargöranden behövs
 69. DO: Rekrytering avbröts efter graviditetsbesked
 70. DO:s nya ombudsman på plats
 71. DO:s remissvar på promemorian om vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd
 72. DO:s råd
 73. DO:s tillsyn mot H&M avslutad
 74. DO:s upplysningstjänst
 75. DO:s webbinarier
 76. DO:s årsredovisning 2020 - en stor bredd av åtgärder
 77. DO: Vi ska bedriva ett kraftfullt arbete
 78. DO avslutar tillsyn om diskriminering vid tågresa
 79. DO avstyrker förslag om etableringsstopp för konfessionella friskolor
 80. DO bjuder in regionerna till dialogmöte
 81. DO deltar i Socionomdagarna
 82. DO deltar i Stockholm Pride
 83. DO deltar vid internationellt toppmöte för kvinnors rättigheter
 84. DO följer lagen
 85. DO följer upp granskning av kommuner och landsting
 86. DO föreslår lagändringar för att motverka diskriminering på bostadsmarknaden
 87. DO förespråkar utökad tillsyn över föräldraledighetslagen och två andra lagar
 88. DO förstärker möjligheten att anmäla diskriminering
 89. DO granskar hotell- och restaurangbranschen
 90. DO har nu lämnat sitt remissvar över betänkandet ”Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen”. DO ställer sig i delar positiv till utredningens förslag.
 91. DO ingår förlikning med bostadsbolag som nekade kvinna bostad
 92. DO inleder tillsyn av H&M
 93. DO inleder tillsyn av myndigheters lönekartläggningsarbete
 94. DO inleder tillsyn mot Skurups kommun
 95. DO kan inte tillstyrka lagförslag om vistelseförbud
 96. DO konstaterar brister i Kriminalvårdens arbete med lönekartläggning
 97. Dokumentera arbetet med aktiva åtgärder
 98. Dokumentera högskolans arbete med aktiva åtgärder
 99. Dokumentera skolans arbete med aktiva åtgärder
 100. DO Lars Arrhenius talar på globalt UNESCO-möte
 101. DO lämnar in stämningsansökan mot café
 102. DO lämnar in stämningsansökan mot kommun
 103. DO och Arbetsmiljöverket tecknar samverkansöverenskommelse
 104. DO positiv till införande av statlig e-legitimation
 105. DO på plats i Almedalen
 106. DO på plats under Almedalsveckan
 107. DO på plats under Järvaveckan
 108. DO på plats under Järvaveckan
 109. DO på plats under Järvaveckan
 110. DO riktar krav mot kommun för sexuella trakasserier
 111. DO riktar krav mot kommun för sexuella trakasserier och bristfällig utredning
 112. DO riktar krav mot två företag efter missgynnanden vid provanställningar
 113. DO slutredovisar regeringsuppdrag om diskriminering som har samband med religion
 114. DO stämmer e-handelsbolag som missgynnat kvinna i samband med föräldraledighet
 115. DO stämmer företag i musikbranschen
 116. DO stämmer Försäkringskassan efter avbruten provanställning
 117. DO stämmer kommun – elev med funktionsnedsättning utsatt för diskriminering
 118. DO stämmer kommun för bristande tillgänglighet
 119. DO stämmer kommun för otillräckligt stöd till elev med funktionsnedsättning
 120. DO stämmer körskola som krävde att utbildning skulle genomföras på ryska
 121. DO stämmer region för missgynnande av föräldraledig
 122. DO stämmer Region Uppsala för diskriminering
 123. DO stämmer restaurang som avvisade person med ledarhund
 124. DO stämmer städföretag för missgynnande
 125. DO stänger ner webbformuläret för tips och klagomål
 126. DO träffar överenskommelse med företag som säljer babyprodukter
 127. DO utreder anmälningar om antagningsregler
 128. DO utreder inte fråga om tolkavgifter i vården
 129. DO – Wer ist das?
 130. DO välkomnar stärkt skydd mot diskriminering i offentlig verksamhet
 131. DO överklagar domen mot Västra Götalandsregionen
 132. DO överklagar dom om nekat föräldraskap
 133. DO چکار می‌کند؟
 134. DO چکار می‌کند؟
 135. Du kan vända dig till fler än DO
 136. Dåjmalasj gárvedusá vaj gáhttit nuppástimev
 137. Därför går vi över till anmälningar
 138. Döv patient fick ingen tolk vid flera vårdbesök