Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Innehåll A till Ö

Välj en bokstav för att se en lista av webbsidor som börjar på denna bokstav.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökresultat

 1. Dags för vår konferens om jämlikhetsdata under Sveriges EU-ordförandeskap
 2. Delar av mönster
 3. Delredovisning lämnad till regeringen om diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning
 4. Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället
 5. Demokrativillkor för stöd ur Allmänna arvsfonden
 6. Dénoncez les discriminations
 7. Denuncie la discriminación
 8. Des mesures actives pour prévenir la discrimination
 9. Det finns behov av att anpassa svensk processrätt till EU-rättens krav på individens rätt till prövning av frågan om diskriminering skett
 10. Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor
 11. Deutsch (tyska)
 12. Diededibme DO:aj
 13. Din guide mot diskriminering vid uthyrning av bostad
 14. Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering
 15. Direkt och indirekt diskriminering
 16. Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter
 17. Disadvantaging a person on parental leave is prohibited
 18. Discrimination Act, 2008:567
 19. Discrimination against Romanies in Sweden
 20. Discrimination in working life
 21. Discrimination of national minorities in the education system
 22. Discrimination of the Sami
 23. Diskriminerande kollektivavtalskrav uppställs fortfarande av bemanningsföretag
 24. Diskriminerande krav på sysselsättning i kollektivavtal ändras
 25. Diskriminering
 26. Diskriminering av nationella minoriteter inom utbildningsväsendet
 27. Diskriminering av romer i Sverige
 28. Diskriminering av samer
 29. Diskriminering i arbetslivet (teckenspråk)
 30. Diskriminering inom andra samhällsområden (teckenspråk)
 31. Diskriminering inom arbetslivet
 32. Diskriminering inom fler samhällsområden
 33. Diskriminering inom utbildningsområdet
 34. Diskriminering inom utbildningsområdet (teckenspråk)
 35. Diskriminering i skolan – överläggning hos DO
 36. Diskriminering ledde till felbehandling
 37. Diskriminering när busschaufför utsatte resenär för trakasserier
 38. Diskriminering när butikspersonal följde efter familj
 39. Diskriminering när gravid arbetssökande sållades bort i rekryteringsprocess
 40. Diskriminering när gravid arbetssökande valdes bort
 41. Diskriminering när gravid konsult inte fick förlängt uppdrag
 42. Diskriminering när kommun drog tillbaka erbjudande om sommarvikariat
 43. Diskriminering när kommunen inte vidtog åtgärder för tillgänglighet
 44. Diskriminering när kommun nekade timanställd kvinna som bär slöja fortsatt arbete
 45. Diskriminering när krog avrådde personer som använder rullstol att boka bord
 46. Diskriminering när kvinna inte kunde resa med assistanshund på flyget
 47. Diskriminering när kvinnas provanställning avbröts
 48. Diskriminering när kvinnlig elev ombads att täcka sig
 49. Diskriminering när läkare bad kvinna att ta av sig huvudduk
 50. Diskriminering när man avvisades från tåg
 51. Diskriminering när musikstudio avbokade musiktjänst
 52. Diskriminering när personer som använder ledar- eller assistanshund avvisades
 53. Diskriminering när person med hiv nekades möte med sin socialsekreterare
 54. Diskriminering när provanställning avbröts vid graviditetsrelaterad frånvaro
 55. Diskriminering när restaurang vägrade servera kvinna med funktionsnedsättning
 56. Diskriminering när skola nekar koshermat
 57. Diskriminering när städföretag nekade 57-åring arbete
 58. Diskrimineringsförbud i olika delar av samhället
 59. Diskrimineringsgrunder
 60. Diskrimineringsgrunder (lättläst)
 61. Diskrimineringslagen
 62. Diskrimineringslagen behöver utvidgas
 63. Diskrimineringsombudsmannen i Almedalen 2022
 64. Diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder
 65. Diskriminering som har samband med flera grunder leder till ökad utsatthet
 66. Diskriminering som har samband med funktionsnedsättning i skolan
 67. Diskrimineringsskyddet stärks efter EU-dom
 68. Diskriminering vid tillhandahållande av hyresbostäder
 69. Diskriminierung anzeigen
 70. DO: Diskriminering att avbryta gravid kvinnas provanställning
 71. DO: Lönetransparensdirektivet positivt i flera delar men klargöranden behövs
 72. DO: Rekrytering avbröts efter graviditetsbesked
 73. DO:s nya ombudsman på plats
 74. DO:s remissvar på promemorian om vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd
 75. DO:s råd
 76. DO:s tillsyn mot H&M avslutad
 77. DO:s upplysningstjänst
 78. DO:s webbinarier
 79. DO:s årsredovisning 2020 - en stor bredd av åtgärder
 80. DO: Vi ska bedriva ett kraftfullt arbete
 81. DO avslutar tillsyn om diskriminering vid tågresa
 82. DO avstyrker förslag om etableringsstopp för konfessionella friskolor
 83. DO bjuder in regionerna till dialogmöte
 84. DO deltar i Socionomdagarna
 85. DO deltar i Stockholm Pride
 86. DO deltar vid internationellt toppmöte för kvinnors rättigheter
 87. DO följer lagen
 88. DO följer upp granskning av kommuner och landsting
 89. DO föreslår lagändringar för att motverka diskriminering på bostadsmarknaden
 90. DO förespråkar utökad tillsyn över föräldraledighetslagen och två andra lagar
 91. DO förstärker möjligheten att anmäla diskriminering
 92. DO granskar hotell- och restaurangbranschen
 93. DO har nu lämnat sitt remissvar över betänkandet ”Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen”. DO ställer sig i delar positiv till utredningens förslag.
 94. DO ingår förlikning med bostadsbolag som nekade kvinna bostad
 95. DO inleder tillsyn av H&M
 96. DO inleder tillsyn av myndigheters lönekartläggningsarbete
 97. DO inleder tillsyn mot Skurups kommun
 98. DO kan inte tillstyrka lagförslag om vistelseförbud
 99. DO konstaterar brister i Kriminalvårdens arbete med lönekartläggning
 100. Dokumentera arbetet med aktiva åtgärder
 101. Dokumentera högskolans arbete med aktiva åtgärder
 102. Dokumentera skolans arbete med aktiva åtgärder
 103. DO Lars Arrhenius talar på globalt UNESCO-möte
 104. DO lämnar in stämningsansökan mot café
 105. DO lämnar in stämningsansökan mot kommun
 106. DO och Arbetsmiljöverket tecknar samverkansöverenskommelse
 107. DO positiv till införande av statlig e-legitimation
 108. DO på plats i Almedalen
 109. DO på plats under Järvaveckan
 110. DO på plats under Järvaveckan
 111. DO riktar krav mot kommun för sexuella trakasserier
 112. DO riktar krav mot kommun för sexuella trakasserier och bristfällig utredning
 113. DO riktar krav mot två företag efter missgynnanden vid provanställningar
 114. DO slutredovisar regeringsuppdrag om diskriminering som har samband med religion
 115. DO stämmer e-handelsbolag som missgynnat kvinna i samband med föräldraledighet
 116. DO stämmer företag i musikbranschen
 117. DO stämmer Försäkringskassan efter avbruten provanställning
 118. DO stämmer kommun – elev med funktionsnedsättning utsatt för diskriminering
 119. DO stämmer kommun för bristande tillgänglighet
 120. DO stämmer kommun för otillräckligt stöd till elev med funktionsnedsättning
 121. DO stämmer körskola som krävde att utbildning skulle genomföras på ryska
 122. DO stämmer region för missgynnande av föräldraledig
 123. DO stämmer Region Uppsala för diskriminering
 124. DO stämmer restaurang som avvisade person med ledarhund
 125. DO stämmer städföretag för missgynnande
 126. DO stänger ner webbformuläret för tips och klagomål
 127. DO träffar överenskommelse med företag som säljer babyprodukter
 128. DO utreder anmälningar om antagningsregler
 129. DO utreder inte fråga om tolkavgifter i vården
 130. DO – Wer ist das?
 131. DO välkomnar stärkt skydd mot diskriminering i offentlig verksamhet
 132. DO överklagar domen mot Västra Götalandsregionen
 133. DO överklagar dom om nekat föräldraskap
 134. DO چکار می‌کند؟
 135. DO چکار می‌کند؟
 136. Du kan vända dig till fler än DO
 137. Dåjmalasj gárvedusá vaj gáhttit nuppástimev
 138. Därför går vi över till anmälningar