Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Innehåll A till Ö

Välj en bokstav för att se en lista av webbsidor som börjar på denna bokstav.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökresultat

 1. Act concerning the Equality Ombudsman
 2. Active measures
 3. Affisch till elever - Ingen får diskriminera dig i skolan
 4. Agera snabbt om du blivit missgynnad vid föräldraledighet
 5. AI och mänskliga rättigheter - fokus för MR-kommissariens möte
 6. AI och risker för diskriminering i arbetslivet
 7. Aktavuohta mijájn
 8. Aktiivia toimenpitoja ette ehkästä tiskrimineerinkiä
 9. Aktiiviset toimenpiteet syrjinnän ehkäisemiseksi
 10. Aktiivvalaš doaimmat vealaheami eastimii
 11. Aktiva åtgärder inom branscherna kultur, media och juridik
 12. Aktiva åtgärder inom bygg- och anläggningsbranschen
 13. Aktiva åtgärder inom hotell- och restaurangbranschen
 14. Aktiva åtgärder inom IT-branschen
 15. Aktiva åtgärder inom kommuner och regioner
 16. Aktiva åtgärder mot diskriminering i förskola och skola
 17. Aktiva åtgärder och lönekartläggningar
 18. Aktiva åtgärder som verktyg för det civila samhället
 19. Aktive Maßnahmen zum Schutz vor Diskriminierung
 20. Aktivni pasura palaj protekcia kataj diskriminacia
 21. Aktivni pasura palaj protekcija kataj diskriminacija
 22. Aktywne działania w celu przeciwdziałania dyskryminacji
 23. Alla tiders föräldraskap - ett stärkt skydd för barns familjeliv
 24. Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid
 25. Almmuhus VÁ (DO)
 26. Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige – så kan avtalen genomföras
 27. Anmäl brister i arbetet med aktiva åtgärder
 28. Anmäl diskriminering
 29. Anmäl diskriminering
 30. Anmäl diskriminering (teckenspråk)
 31. Anmälningsstatistik
 32. Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet
 33. Anpassning av svensk rätt till den reviderade VIS-förordningen
 34. Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem
 35. Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd
 36. Anställd på skola i Västra Götaland skickade kränkande meddelanden till elev
 37. Anställd vid Helsingborgs kommun uttalade sig nedsättande om en mans etniska tillhörighet
 38. Antalet anmälningar till DO fortsätter att öka
 39. Använda do.se
 40. Användandet av oönskat pronomen diskriminering enligt DO
 41. Arbeta fortlöpande i fyra steg
 42. Arbete att motverka diskriminering likställs ofta med jämställdhetsarbete
 43. Arbete mot diskriminering viktigt på högskolor
 44. Arbetsförhållanden
 45. Arbetsförmedlingen dröjde med att utreda påtalade trakasserier
 46. Arbetsförmedlingen krävde att deltagare skulle äta griskött för att genomföra utbildning
 47. Arbetsförmedlingen valde bort sökande på grund av ålder vid en rekrytering
 48. Arbetsförmedling återkallade anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin för person som vägrade sälja lotter
 49. Arbetsförmedling återkallade anvisning till program på grund av utebliven handskakning
 50. Arbetsgivare
 51. Arbetsgivare avbröt provanställning av sjukskriven gravid kvinna
 52. Arbetsgivare avbröt provanställning när kvinna vabbade
 53. Arbetsgivare avbröt rekrytering av gravid kvinna
 54. Arbetsgivare avbröt rekrytering när sökande berättade att han inte tar kvinnor i hand
 55. Arbetsgivare avbröt rekrytering vid graviditetsbesked
 56. Arbetsgivare drog tillbaka erbjudande om tjänst efter besked om graviditet
 57. Arbetsgivare får inte missgynna föräldralediga
 58. Arbetsgivare gav anställd sämre villkor
 59. Arbetsgivare missgynnade kvinna efter föräldraledighet
 60. Arbetsgivaren ansvarar för aktiva åtgärder
 61. Arbetsgivare nekade anställd fortbildning på grund av föräldraledighet
 62. Arbetsgivare nekade arbetssökande anställning för att hen inte var EU-medborgare
 63. Arbetsgivare omplacerade kvinna efter föräldraledighet
 64. Arbetsgivares arbete med lönekartläggning
 65. Arbetsgivare skickade kränkande sms
 66. Arbetsgivare sållade bort gravid kvinna
 67. Arbetsgivare utredde inte information om sexuella trakasserier
 68. Arbetsgivare ville inte återanställa arbetssökande med MS-diagnos
 69. Arbetsgivarroll när vårdtagare vill välja bort personal med utländsk bakgrund.
 70. Arbetsledare på skogsbolag använde kränkande och sexualiserat språk
 71. Arbetsledare utsatte medarbetare för ovälkomna förslag och kränkande kommentarer av sexuell natur
 72. Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen
 73. Arbetsmarknadspolitisk verksamhet
 74. Arbetsrättsliga villkor vid upphandling
 75. Arbetssökande med huvudduk valdes bort i rekrytering
 76. Att färgas av Sverige
 77. Att motverka diskriminering av hbtqi-personer
 78. Att mötas inom hälso- och sjukvård
 79. Automatisk uteslutning av personer med autism och ADHD är diskriminering
 80. Automatisk uteslutning av personer med autismspektrumdiagnoser till domstol
 81. Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater