Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Visselblåsa till DO

Från 17 juli är det möjligt att rapportera missförhållanden till DO enligt visselblåsarlagen. För att kunna rapportera ska du ha en arbetsrelaterad koppling till DO. På denna sida hittar du information om när lagen gäller och hur du skickar en rapport till DO:s visselblåsarfunktion.

Vad innebär det att visselblåsa?

Att visselblåsa innebär till exempel att du får information om att något oegentligt sker i den verksamheten du arbetar i och rapporterar om det. Det kan också vara att du rapporterar om ett missförhållande i en annan verksamhet som du har fått kännedom om genom ditt arbete.

Vad kan du visselblåsa om?

Till DO kan du visselblåsa om du har fått information om, eller misstänker missförhållanden i DO:s verksamhet. Det kan till exempel vara allvarliga oegentligheter som mutor eller korruption.

Vem kan visselblåsa?

För att rapportera ska du ha en arbetsrelaterad koppling till DO. Det innebär till exempel att du arbetar i DO:s verksamhet, söker jobb hos oss eller på annat sätt har kontakt med oss i ditt arbete. Till exempel att du är konsult.

När ger lagen skydd?

Lagen ger ett skydd för den som visselblåser. För att få skydd av lagen ska det finnas ett allmänintresse av att informationen kommer fram och rapporteringen ska ha skett i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Med allmänintresse menas att det ska angå allmänheten och finnas ett legitimt intresse av att informationen kommer fram. Detta innebär att missförhållandet behöver vara allvarligt. Något som enbart rör en persons egna arbets- eller anställningsförhållanden räknas i regel inte ha ett allmänintresse, om det inte rör sig om sådant som är helt oacceptabelt utifrån ett bredare samhällsperspektiv.

Hur visselblåser du till DO?

Du kan rapportera om missförhållanden till DO:s visselblåsarfunktion via e-post, telefon eller på annat sätt.

Via e-post

Skicka ett mejl till visselblasarfunktion@do.se

Via telefon

Ring 08-120 20 822 under ordinarie öppettider.

På annat sätt

Du kan också skicka ett brev till: Visselblåsarfunktionen, DO, Box 4057, 169 04 Solna. Det är viktigt att du anger kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna kontakta dig angående rapporten.

Det går även att besöka oss för att lämna en rapport. Du behöver boka besöket i förväg. Kontakta oss via telefon eller e-post för att boka ett besök.

Andra frågor?

Om du behöver ställa andra frågor till oss kan du istället mejla till do@do.se

Kan man vara anonym?

Ja, du kan lämna anonyma rapporter. Det innebär dock att det inte går att bedöma om du skyddas av visselblåsarlagen. Om du vill lämna en rapport anonymt kan du till exempel skapa en e-postadress som inte går att koppla till dig som person.

Rapportera till externa rapporteringskanaler

Rapportera till EU

Du kan också rapportera till någon av EU:s institutioner, organ och byråer som har inrättat externa rapporteringskanaler för att ta emot rapporter om missförhållanden under förutsättning att den rapporterande personen rapporterar i enlighet med de förfaranden som gäller för den aktuella rapporteringskanalen.

Skydd enligt grundlagen

Visselblåsarlagen inskränker inte meddelarskyddet (meddelarfrihet, anskaffarfrihet, efterforskningsförbud och repressalieförbud) enligt grundlagen. Meddelarskyddet innebär bland annat en rätt att lämna uppgifter och anskaffa uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 25 juli 2022