Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vårt uppdrag

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Vårt uppdrag är att arbeta mot diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

  • kön
  • könsidentitet och könsuttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 9 januari 2024