Vilka åtgärder är skäliga att kräva?

Vilka aktiva åtgärder är skäliga att kräva?

Vad som är skäligt får avgöras från fall till fall. Skälighetsbedömningen bör göras med hänsyn till resurser, behov och andra omständigheter i det enskilda fallet. Klart är att konstaterade problem inte kan lämnas helt utan åtgärd eller att de åtgärder som vidtas är betydelselösa.

Tillbaka till toppen