Var ska jag vända mig om jag blivit utsatt för diskriminering och vill ha upprättelse?

Var ska jag vända mig om jag blivit utsatt för diskriminering och vill ha upprättelse?

Om det handlar om en händelse inom arbetslivet och du är medlem i ett fackförbund ska du i första hand vända sig dit. (Detta gäller även om hen väljer att lämna in ett tips eller klagomål till DO).

Enligt lagen kan även andra förutom DO utreda och driva diskrimineringsärenden, och du har även möjlighet att själv driva ditt ärende.

I praktiken kan dock de ekonomiska förutsättningarna för enskilda och/eller ideella föreningar utgöra en begränsning. DO har därför i många olika sammanhang framfört att det behöver bli enklare för den enskilde att kunna nå upprättelse. Vi har också framfört att förutsättningarna för fler att driva diskrimineringsärenden måste ses över. Det har vi bland annat gjort i DO:s remissvar till utredningen "Ett bättre skydd mot diskriminering".  DO förordade också flera förslag som lämnades av utredningen för att underlätta för enskilda att få upprättelse, bland annat genom förslaget att inrätta en särskild diskrimineringsnämnd (det vill säga en domstolsliknande nämnd som kan pröva klagomål om diskriminering).

Tillbaka till toppen