Vad är skillnaden mellan tips och klagomål?

DO gör ingen skillnad på begreppen tips och klagomål i sitt arbete. Skälet till att båda begreppen används är att tydliggöra för dig som kontaktar DO att det kan handla om olika situationer. Men du lämnar in tips och klagomål på samma formulär.

  • Begreppet klagomål ska tydliggöra att DO tar emot information om att du eller någon annan har upplevt diskriminering eller att du eller någon annan blivit missgynnad i samband med föräldraledighet.
  • Ett tips kan handla om att du vill uppmärksamma DO om risker för diskriminering, till exempel att en restaurang inte är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning eller att en verksamhet utesluter personer med en viss könstillhörighet, etnisk tillhörighet eller religion.
  • Ett tips kan även handla om att en arbetsgivare eller utbildningsanordnare (skola, högskola och så vidare) inte uppfyller lagens krav på att förebygga diskriminering med aktiva åtgärder.
Tillbaka till toppen