Kan jag lämna in tips och klagomål till DO utan att mina föräldrar får veta?

Nej, det kan vi inte lova. Ibland måste vi kontakta dina föräldrar. Det beror på vad det gäller. Du kan även vara anonym när du lämnar in tips och klagomål.

Ett tips eller klagomål kan leda till att vi kontaktar den som tipsat eller lämnat in klagomålet och ber om mer information. Om det är ett barn brukar vi först kontakta föräldrarna (eller annan vårdnadshavare). Om du är under 18 och inte vill att vi ska ta kontakt med dina föräldrar bör du därför skriva det i ditt tips eller klagomål.

Ibland kan ett tips eller klagomål leda till att vi bestämmer oss för att gå till domstol för att begära att den som har diskriminerat ska betala ersättning till den som anmält. För att DO ska kunna gå till domstol när det gäller en anmälare som är under 18 år måste personens vårdnadshavare gå med på det.

När vi får in ditt tips eller klagomål blir det som regel offentligt. Det betyder att vem som helst kan be att få ta del av de tips och klagomål som DO har fått. Det är bara i vissa undantag som uppgifter har så kallad sekretess, det vill säga att vi inte behöver lämna ut uppgifterna.

Lättläst information om sekretess, offentlig handling och hur DO hanterar personuppgifter 

Tillbaka till toppen