Hur långt i efterhand kan jag lämna in ett tips eller klagomål?

Tiden är framförallt viktig om du vill ta ärendet till domstol.

Det finns tidsgränser som sätter stopp för möjligheten att ta ett ärende till domstol. Detta kallas för preskriptionstid. Preskriptionstiden är olika beroende på vilken situation det gäller. Inom arbetslivet kan preskriptionstiden vara så kort som två veckor.

Om du själv eller via ombud vill ta ditt ärende till en domstol ansvarar du för att tidsgränsen (preskriptionstiden) inte går ut för att ta ärendet till domstolen. Du ansvarar för att bevaka tidsgränsen även om du lämnat ett tips eller klagomål till oss.

DO använder tips och klagomål på olika sätt i vårt arbete för ett samhälle fritt från diskriminering. Därför kan det ändå vara viktigt att inte vänta med ett tips eller klagomål som du vill lämna till oss.

Tillbaka till toppen