Är det någon vits att lämna in tips och klagomål om diskriminering till DO om ni ändå inte utreder det som kommer in?

Är det någon vits att lämna in tips och klagomål om diskriminering till DO om ni ändå inte utreder det som kommer in?

Informationen du ger i ditt tips eller klagomål är viktig för att den bidrar till en bild av den diskriminering som sker i samhället och de risker för diskriminering som finns. Den bidrar därmed också till DO:s arbete med att driva på utvecklingen i samhället. Det gör vi i vårt förändringsarbete bland annat genom att

  • uppmärksamma beslutsfattare om problem med diskriminering och föreslå förändringar av lagar till regeringen
  • ta fram rapporter och kunskapsunderlag
  • ta fram stöd och verktyg för att stödja olika aktörers arbete för att förebygga diskriminering
  • genomföra tillsynsutredningar som innebär att vi granskar verksamheter för att kontrollera att de följer diskrimineringslagen.

I ett fåtal fall kan ett tips eller klagomål även leda till en domstolsprocess.

Så arbetar DO

Tillbaka till toppen