Är det någon vits att lämna in tips och klagomål om diskriminering till DO om ni ändå inte utreder det som kommer in?

Informationen du ger i ditt tips eller klagomål är viktig för att den bidrar till en bild av den diskriminering som sker i samhället och de risker för diskriminering som finns. Den bidrar därmed också till DO:s arbete med att driva på utvecklingen i samhället. Det gör vi i vårt förändringsarbete bland annat genom att

  • uppmärksamma beslutsfattare om problem med diskriminering och föreslå förändringar av lagar till regeringen
  • ta fram rapporter och kunskapsunderlag
  • ta fram stöd och verktyg för att stödja olika aktörers arbete för att förebygga diskriminering
  • genomföra tillsynsutredningar som innebär att vi granskar verksamheter för att kontrollera att de följer diskrimineringslagen.

I ett fåtal fall kan ett tips eller klagomål även leda till en domstolsprocess.

Så arbetar DO

Tillbaka till toppen