RSS

Frågor om tips och klagomål

Här får du svar på några vanliga frågor vi får om tips och klagomål.

Den 1 september 2020 ändrade DO begreppet "anmäla diskriminering" till Tips och klagomål. DO gjorde begreppsändringen för att begreppen tips och klagomål tydligare återspeglar det arbetssätt vi har haft sedan flera år. Vi vill också tydliggöra att ett tips och klagomål både kan handla om diskriminering, risker för diskriminering samt brister i arbetet med att förebygga diskriminering hos en arbetsgivare eller utbildningsanordnare.

Tiden är framförallt viktig om du vill ta ärendet till domstol.

Det finns tidsgränser som sätter stopp för möjligheten att ta ett ärende till domstol. Detta kallas för preskriptionstid. Preskriptionstiden är olika beroende på vilken situation det gäller. Inom arbetslivet kan preskriptionstiden vara så kort som två veckor.

Om du själv eller via ombud vill ta ditt ärende till en domstol ansvarar du för att tidsgränsen (preskriptionstiden) inte går ut för att ta ärendet till domstolen. Du ansvarar för att bevaka tidsgränsen även om du lämnat ett tips eller klagomål till oss.

DO använder tips och klagomål på olika sätt i vårt arbete för ett samhälle fritt från diskriminering. Därför kan det ändå vara viktigt att inte vänta med ett tips eller klagomål som du vill lämna till oss.

Lämna tips och klagomål via vårt webbformulär.

Lämna ditt tips eller klagomål 

Blankett i word eller pdf

Om du inte kan fylla i formuläret kan du beställa en blankett i word eller pdf. Vi kommer då skicka formuläret till dig per mejl eller post. Kom ihåg att skriva din adress i beställningen om du vill att vi ska posta den till dig.

Beställ blankett

Muntligt eller via förmedlingstjänst

Du kan även kontakta oss på andra sätt - till exempel om du har en funktionsnedsättning och på grund av tillgänglighetskäl inte har möjlighet att använda formuläret eller skriva till oss via mejl. Det kan vara via telefon eller genom att kontakta oss med hjälp av en förmedlingstjänst. För mer information ring vår växel på 08-120 20 700.

DO gör ingen skillnad på begreppen tips och klagomål i sitt arbete. Skälet till att båda begreppen används är att tydliggöra för dig som kontaktar DO att det kan handla om olika situationer. Men du lämnar in tips och klagomål på samma formulär.

  • Begreppet klagomål ska tydliggöra att DO tar emot information om att du eller någon annan har upplevt diskriminering eller att du eller någon annan blivit missgynnad i samband med föräldraledighet.
  • Ett tips kan handla om att du vill uppmärksamma DO om risker för diskriminering, till exempel att en restaurang inte är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning eller att en verksamhet utesluter personer med en viss könstillhörighet, etnisk tillhörighet eller religion.
  • Ett tips kan även handla om att en arbetsgivare eller utbildningsanordnare (skola, högskola och så vidare) inte uppfyller lagens krav på att förebygga diskriminering med aktiva åtgärder.

Om det handlar om en händelse inom arbetslivet och du är medlem i ett fackförbund ska du i första hand vända sig dit. (Detta gäller även om hen väljer att lämna in ett tips eller klagomål till DO).

Enligt lagen kan även andra förutom DO utreda och driva diskrimineringsärenden, och du har även möjlighet att själv driva ditt ärende.

I praktiken kan dock de ekonomiska förutsättningarna för enskilda och/eller ideella föreningar utgöra en begränsning. DO har därför i många olika sammanhang framfört att det behöver bli enklare för den enskilde att kunna nå upprättelse. Vi har också framfört att förutsättningarna för fler att driva diskrimineringsärenden måste ses över. Det har vi bland annat gjort i DO:s remissvar till utredningen "Ett bättre skydd mot diskriminering".  DO förordade också flera förslag som lämnades av utredningen för att underlätta för enskilda att få upprättelse, bland annat genom förslaget att inrätta en särskild diskrimineringsnämnd (det vill säga en domstolsliknande nämnd som kan pröva klagomål om diskriminering).

Nej, det kan vi inte lova. Ibland måste vi kontakta dina föräldrar. Det beror på vad det gäller. Du kan även vara anonym när du lämnar in tips och klagomål.

Ett tips eller klagomål kan leda till att vi kontaktar den som tipsat eller lämnat in klagomålet och ber om mer information. Om det är ett barn brukar vi först kontakta föräldrarna (eller annan vårdnadshavare). Om du är under 18 och inte vill att vi ska ta kontakt med dina föräldrar bör du därför skriva det i ditt tips eller klagomål.

Ibland kan ett tips eller klagomål leda till att vi bestämmer oss för att gå till domstol för att begära att den som har diskriminerat ska betala ersättning till den som anmält. För att DO ska kunna gå till domstol när det gäller en anmälare som är under 18 år måste personens vårdnadshavare gå med på det.

När vi får in ditt tips eller klagomål blir det som regel offentligt. Det betyder att vem som helst kan be att få ta del av de tips och klagomål som DO har fått. Det är bara i vissa undantag som uppgifter har så kallad sekretess, det vill säga att vi inte behöver lämna ut uppgifterna.

Lättläst information om sekretess, offentlig handling och hur DO hanterar personuppgifter 

Ja, du kan skriva till DO på vilket språk du vill. Men formuläret finns bara på svenska.

Är det någon vits att lämna in tips och klagomål om diskriminering till DO om ni ändå inte utreder det som kommer in?

Informationen du ger i ditt tips eller klagomål är viktig för att den bidrar till en bild av den diskriminering som sker i samhället och de risker för diskriminering som finns. Den bidrar därmed också till DO:s arbete med att driva på utvecklingen i samhället. Det gör vi i vårt förändringsarbete bland annat genom att

  • uppmärksamma beslutsfattare om problem med diskriminering och föreslå förändringar av lagar till regeringen
  • ta fram rapporter och kunskapsunderlag
  • ta fram stöd och verktyg för att stödja olika aktörers arbete för att förebygga diskriminering
  • genomföra tillsynsutredningar som innebär att vi granskar verksamheter för att kontrollera att de följer diskrimineringslagen.

I ett fåtal fall kan ett tips eller klagomål även leda till en domstolsprocess.

Så arbetar DO

I de flesta fall får du inget svar.

I samband med att du skickar in dit tips eller klagomål kommer du får en bekräftelse på att vi tagit emot din information. Efter det får de flesta inget mer svar. Däremot går vi igenom, läser och registrerar alla tips och klagomål.

Om vi kontaktar dig beror det på att vi behöver mer information för att kunna gå vidare med ditt tips eller klagomål. 

Om vi utreder ditt tips eller klagomål gör vi det
för att kunna skapa en förändring för många. Vi gör det inte för att vara ombud för dig eller för någon annan som kan ha drabbats. DO lämnar heller ingen motivering till varför uppgifterna i ditt tips eller klagomål inte har lett till en utredning.

Så arbetar DO med tips och klagomål

Tillbaka till toppen