Vilka regler gäller om sexuella trakasserier sker mellan två medarbetare?

Om trakasserier sker mellan två kollegor, och ingen av kollegorna har en arbetsledande ställning, kan arbetsgivaren inte hållas ansvarig för den trakasserande kollegans agerande.

Däremot har arbetsgivaren en skyldighet att utreda och åtgärda trakasserierna, det vill säga förhindra fortsatta trakasserier. Om arbetsgivaren inte uppfyller denna skyldighet kan arbetsgivaren bli skyldig att betala diskrimineringsersättning till den utsatte.

Utreda och åtgärda trakasserier på arbetsplatsen