Vad kan jag göra om jag blir utsatt för sexuella trakasserier av en kollega?

Om du blir utsatt för sexuella trakasserier av din kollega är det viktigt att berätta det för din arbetsgivare. Du kan vända dig till någon på arbetsplatsen som representerar arbetsgivaren, till exempel en chef eller arbetsledare.

Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare upplever sig utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier är arbetsgivaren skyldig att agera. Arbetsgivaren ska utreda händelserna och vid behov genomföra åtgärder för att trakasserier eller sexuella trakasserier i framtiden.

Om arbetsgivaren inte uppfyller sin utrednings- och åtgärdsskyldighet kan du i första hand till göra en anmälan till ditt fackförbund. Enligt lagen har facket rätt att företräda sina medlemmar i diskrimineringsärenden. Om du inte är medlem i något fackförbund eller om facket inte företräder dig kan du göra en anmälan till DO.

Tillbaka till toppen