Vad gäller om trakasserierna utförs till exempel av en kund, patient eller brukare?

Arbetsgivarens utrednings- och åtgärdsskyldighet enligt diskrimineringslagen gäller bara om trakasserierna utförs av någon som utför arbete eller praktiserar hos arbetsgivaren. I annat fall är det en arbetsmiljöfråga.

Läs mer om arbetsmiljöfrågor på Arbetsmiljöverkets webbplats

Tillbaka till toppen