Vad avses med begreppet ”arbetsgivare”?

En arbetsgivare är exempelvis det företag, den myndighet eller den kommun där

  • arbetstagaren är anställd
  • en arbetssökande eller en praktikant söker jobb eller praktik
  • inhyrda arbetstagare arbetar.

En person i arbetsledande position likställs med arbetsgivaren.

Tillbaka till toppen