Kan en flört vara sexuella trakasserier?

Kan en flört vara sexuella trakasserier?

Om båda parter är med på flörten är det inte sexuella trakasserier.

Om en av parterna istället upplever att flörtandet är ovälkommet eller oönskat och inte vill att det ska fortsätta kan det vara sexuella trakasserier.
Det som avgör om ett beteende är sexuella trakasserier eller inte är alltså om beteendet är ovälkommet eller oönskat.

Tillbaka till toppen