En medarbetare upplever sig sexuellt trakasserad av en kollega på en personalfest - behöver jag göra något som chef?

Ja, arbetsgivarens så kallade utrednings- och åtgärdsskyldighet gäller sexuella trakasserier som har samband med arbetet. Skyldigheten träder i kraft så fort arbetsgivaren på något sätt får kännedom om att någon på arbetsplatsen upplever sig utsatt för sexuella trakasserier. Skyldigheten gäller händelser på arbetsplatsen men också sådant som händer utanför och på andra tider än ordinarie arbetstid om det finns ett samband med arbetet. Det gäller till exempel händelser som inträffar under en tjänsteresa, på en fest som arbetsgivaren ordnar eller en utflykt som kollegor gör tillsammans.

Tillbaka till toppen