Behöver arbetsgivaren agera om personer som inte är anställda, till exempel inhyrd personal, känner sig sexuellt trakasserade?

Ja. Arbetsgivaren är skyldig att utreda och vidta åtgärder om inhyrd personal blir sexuellt trakasserade. Skyddet omfattar även praktikanter.

Tillbaka till toppen