Jag ska ha löneförhandling med en anställd som är föräldraledig – vad ska jag tänka på?

Du ska tänka bort föräldraledigheten och inte låta den påverka lönesättning eller löneutveckling. Ledigheten får alltså inte medföra att den föräldralediga halkar efter i lön i förhållande till sina kollegor. Du baserar därför det individuella lönepåslaget på hur arbetstagaren har bedömts prestera i samband med tidigare lönerevisioner.

Tillbaka till toppen