Jag har blivit diskriminerad i samband med min graviditet – vad är det som gäller?

Gravida och mammalediga har ett särskilt skydd. De omfattas då även av diskrimineringslagen eftersom det kan vara frågan om diskriminering som har samband med kön.

En anställning som avslutas helt eller delvis på grund av graviditet eller mammaledighet är aldrig tillåtet och strider både mot diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen.

Gravida och mammalediga

Tillbaka till toppen