En arbetssökande berättar att hon väntar barn – måste jag anställa henne?

Nej, men det är viktigt att hon behandlas på samma villkor som alla andra som söker arbetet. Du får alltså inte välja bort en sökande i en rekrytering av skäl som har samband med föräldraledighet eller graviditet. Gravida omfattas även av diskrimineringslagen eftersom det kan vara frågan om diskriminering som har samband med kön.

Tillbaka till toppen