Varför heter DO diskrimineringsombudsmannen och inte till exempel Diskrimineringsombudet?

Namnet är fastställt av riksdagen i lagen om Diskrimineringsombudsmannen. Den trädde i kraft samtidigt som myndigheten bildades den 1 januari 2009.

Tillbaka till toppen