Hur gör jag för att få information/statistik över anmälningar/ tips och klagomål som kommit till DO?

Titta i vår rapport "Sammanställning av anmälningar som inkommit till DO 2015–2019"

Eller i DO:s årsredovisningar.

Fördjupad kunskap om anmälningar till DO finns även i våra andra rapporter som du hittar under Publikationer, se till exempel:


Delar av mönster 

Mötas av hinder

Upplevelser av diskriminering

Antalet anmälningar, tips och klagomål varierar vanligtvis från år till år. Just eftersom mörkertalen troligen är stora kan vi inte dra slutsatsen att diskrimineringen i samhället följer samma upp och nedgångar som antalet tips och klagomål till DO.

Tillbaka till toppen