Jag vill veta mer om vad som anmäls till DO, hur gör jag?

I DO:s årsredovisningar hittar du statistik och översikter över anmälningar till DO, uppdelade både på diskrimineringsgrunder och på olika samhällsområden.

DO:s årsredovisningar

Fördjupad kunskap om anmälningar till DO kan du till exempel ta del av DO:s rapporter som du hittar under Publikationer, se till exempel:

Delar av mönster 

Mötas av hinder

Upplevelser av diskriminering

Tillbaka till toppen