Vilka kan anmäla bristande tillgänglighet till DO?

Personer med funktionsnedsättning som upplever sig diskriminerade till följd av bristande tillgänglighet kan göra en anmälan till DO.

Enskilda personer med funktionsnedsättning har rätt att ställa krav på tillgänglighet inom bland annat restaurang, butik, utbildning, arbete och hälso- och sjukvård.

Vad är bristande tillgänglighet?

Tillbaka till toppen