Vilka tips eller klagomål kan jag lämna till DO?

Du kan lämna tips och klagomål om flera typer av händelser eller situationer som kan handla om

  • att du eller någon annan upplevt av diskriminering
  • en arbetsgivare eller utbildningsanordnare som inte uppfyller lagkrav på att förebygga diskriminering
  • verksamheter som arbetar på ett sätt som riskerar att leda till diskriminering enligt lagen.

Det kan till exempel handla om en hyresvärd som använder sig av ett kösystem som riskerar att leda till diskriminering, att du blev omplacerad till sämre arbetsuppgifter i samband med din föräldraledighet eller skola som inte arbetar aktivt för att förebygga trakasserier.

Läs mer om tips och klagomål

Tillbaka till toppen