Kan jag tipsa eller klaga till DO om diskriminerande/kränkande reklam ?

Kränkande reklam omfattas inte av diskrimineringslagen och därför inte heller av DO:s arbetsområde.

Men i vissa fall skulle det ändå kunna vara diskriminering. Om någon till exempel säger något som tydligt avskräcker personer som omfattas av en diskrimineringsgrund från att ta del av en verksamhet i sig skulle det kunna vara diskriminering. Det framgår av en dom från EU-domstolen (mål C-54/07, Firma Feryn ). Se även ett  av DO:s beslut om marknadsföring av en festival.

Om det handlar om andra typer av reklam som du anser är oetisk eller sexistisk så kan du vända dig till Reklamombudsmannen. Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering av reklam och prövar reklam samt vägleder, informerar och utbildar.

Reklamombudsmannens webbplats

Tillbaka till toppen