Kan kränkande inlägg på Facebook eller i en blogg vara diskriminering?

Ett inlägg på nätet faller vanligtvis utanför diskrimineringslagens skydd och därmed DO:s arbetsområde. Däremot kan det vara annorlunda om inlägget hänger samman till exempel med trakasserier eller sexuella trakasserier som sker på en arbetsplats, skola eller annan utbildning. I så fall har arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren en så kallad utrednings- och åtgärdsskyldighet som innebär att hen ska

  • utreda vad som hänt
  • genomföra åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier
  • följa upp att åtgärderna haft effekt.

Arbetsgivarens utrednings och åtgärdsskyldighet

Utbildningsanordnarens utrednings och åtgärdsskyldighet

Mer information om vad du kan göra om du upplever dig illa behandlad på nätet hittar du på webbplatsen kränkt.se, som drivs av Integritetsskyddsmyndigheten.. 

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats kränkt.se

Tillbaka till toppen