Kan jag anmäla kränkande inlägg på Facebook/blogg/annat på nätet?

Ett inlägg på nätet faller utanför diskrimineringslagens skydd mot diskriminering om inte inlägget hänger samman till exempel med en pågående kränkning på en arbetsplats, skola eller annan utbildning. I så fall har arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren en så kallad utrednings och åtgärdsskyldighet.

Arbetsgivarens utrednings och åtgärdsskyldighet

Utbildningsanordnarens utrednings och åtgärdsskyldighet

Mer information om vad du kan göra om du upplever dig illa behandlad på nätet hittar du på webbplatsen kränkt.se, som drivs av Datainspektionen. 

Datainspektionens webbplats kränkt.se

Tillbaka till toppen