Kan jag tipsa eller klaga till DO om ett kränkande inslag i TV/radio/tidning?

Det beror på. Inslag i radio eller TV liksom tidningsartiklar faller utanför diskrimineringslagens skydd mot diskriminering. De regleras i yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. I ärenden som gäller yttrandefrihet är Justitiekanslern (JK) ensam åklagare. Då ska du anmäla till JK

Justitiekanslerns webbplats.

Däremot kan det vara diskriminering om det är offentliga uttalanden som tydligt avskräcker personer som omfattas av en diskrimineringsgrund från att ta del av en verksamhet i sig. Det framgår av en dom från EU-domstolen (mål C-54/07, Firma Feryn) och gäller även om det inte finns någon identifierbar person som lidit skada. I ett sådant fall kan du tipsa eller klaga till DO.
Exempel på det här skulle kunna vara:

  • om en chef på ett företag i en radiointervju säger att hen inte vill anställa personer med en viss etnisk tillhörighet
  • om en festival i sin marknadsföring säger att personer av ett visst kön inte är välkomna.

Särskilt om radio- och tv-program

Granskningsnämnden inom Radio- och TV-myndigheten granskar om inslag och program i radio och tv följer radio- och tv-lagen och andra regler för sändningarna.

Myndigheten för press, radio och tv

 

Tillbaka till toppen