Kan min arbetsgivare neka mig löneförhöjning för att jag har varit föräldraledig?

Att vara föräldraledig ska inte påverka lön och andra villkor. I föräldraledighetslagen finns ett förbud för arbetsgivare att missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet.

Förbudet mot missgynnande av föräldralediga

Tillbaka till toppen