Kan jag anmäla utan att mina föräldrar får veta?

När någon gör en anmälan till DO blir den som huvudregel offentlig. Det betyder att vem som helst kan be att få en kopia på anmälan. Det är bara i undantagsfall som uppgifter hos DO omfattas av så kallad sekretess, det vill säga att DO inte behöver lämna ut uppgifterna.

I en del fall kan en anmälan leda till att DO bestämmer sig för att gå till domstol för att begära att den som diskriminerat ska betala diskrimineringsersättning (ett slags skadestånd) till den som anmält. För att DO ska kunna gå till domstol när det gäller en anmälare som är under 18 år måste personens vårdnadshavare gå med på det.

En anmälan kan leda till att DO kontaktar den som anmält och ber om mer information. Om det är ett barn som anmält brukar DO först kontakta vårdnadshavarna. Om du är under 18 och inte vill att DO ska ta kontakt med dina vårdnadshavare bör du därför skriva det i din anmälan.

Tillbaka till toppen