På vilka områden ska högskolan genomföra aktiva åtgärder?

Högskolan ska arbeta med aktiva åtgärder på följande fem områden:

  • antagning och rekrytering
  • undervisningsformer och organisering av utbildningen
  • examinationer och bedömningar
  • studiemiljö
  • studier och föräldraskap.
Tillbaka till toppen