Mitt barn har blivit diskriminerad när det gäller rätt till förskoleplats. Kan jag lämna in ett tips eller klagomål om det?

Ja, förskolan omfattas av diskrimineringsförbudet
Tänk på att diskriminering innebär att någon har blivit missgynnad eller kränkt och att det har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Om det inte handlar om diskriminering utan någon annan felaktig behandling kan det vara en fråga för till exempel Skolinspektionen.

Vänd dig till rätt instans

Tillbaka till toppen