Kan vi ha skolavslutning i kyrkan?

Kan vi ha skolavslutning i kyrkan?

En rektor kan tillåta att skolan har skolavslutning i en kyrka om den utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och att det inte förekommer några religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse.

Det är kommunen eller ägaren för den privata skolan som ansvarar för skolans verksamhet och att skolan följer diskrimineringslagen. Rektor har alltså ett ansvar för att ingen elev ska känna sig missgynnad på ett sätt som har samband med religion eller annan trosuppfattning eller någon av de andra diskrimineringsgrunderna.

Mer information om skolan och kyrkan hittar du på Skolverkets webbplats: Juridisk vägledning om skolan och kyrkan
Mer information om diskrimineringsgrund religion eller annan trosuppfattning

Tillbaka till toppen